SSamlet oversigt over skoleprognoser for Mårslet Skole 2000 - 2005
/tallet med rødt er skolens faktiske elevtal pr. den dato, det altid gøres op: 5. september

 

 

prognose 2000

prognose
2001

prognose
2002

prognose
2003
prognose 2003 excl 10. klasse - Mårslet Skole mister denne pr. udgangen af skoleåret 2004-2005

prognose
2004
(offentliggjort
feb. 2005)

prognose
2005
(offentliggjort marts 2006)

2001

702

699

 

     

2002

709

708

712

       

2003

701

698

710

723      

2004

686

695

705

722 / 730 692 729  

2005

662

678

694

731 704 726 721

2006

644

663

682

755 725 754 748

2007

624

647

663

755 725 758 761

2008

600

635

646

755 723 756 762

2009

580

624

634

767 741 772 784

2010

567

619

624

778 746 770 783

2011

 

 

614

787 757 778 795

2012

 

 

607

800 771 786 805
2013       815 786 797 814
2014           799 816
              821

 

Skolens klassetal forventes med det stigende elevtal i prognoseperioden, men iberegnet effekten af, at vi har mistet 10. klasse - at stige!

  • 34 klasser i 2004
  • 38 klasser i 2013 (siger prognosen 2003)
  • 39 klasser i 2014 (siger prognosen 2004)
  • 39 klasser i 2015 (siger prognosen 2005)

 
Da skoleprognosen for år 2000 (november 2000) blev udarbejdet, var Hørretløkken-byggeriet en kendt faktor (klargøring af grund og adgangsveje startede i marts 2001).
Effekten af de nye udstykninger i byens sydlige udkant ved Mustrupvej / Tandervej er ikke indarbejdet i prognose 2003. De indgik med vægten "20-25 boliger årligt" i 2004-prognosen, mens der har været meget stort fokus og mange tal på byens voldsomme vækst op mod 2005-prognosen.

 

Udarbejdelse af skoleprognosen foregår således:

Statistisk Kontor i Borgmesterens Afdeling laver en totalprognose over den samlede forventede befolkningsudvikling.

Statistisk Kontor og Skoleforvaltningen laver herefter - på grundlag af det faktiske fødselstal af allerede fødte 0 til 4-årige samt på grundlag af prognosticerede fødselstal og en række andre distriktsspecifikke grunddata - en skoleprognose for hvert skoledistrikt.


Det faktiske elevtal gøres altid op pr. 5. september. Det er på basis af dette, skolen får tildelt midler - en vis sum pr. barn i børnehaveklasserne, et andet beløb pr. barn i 1.-7. og et tredje beløb pr. barn i 8.-10. årgang.

 

En af de vigtige ting, skoleprognoserne bliver brugt til, er tildelingen af midler til skolemodernisering. Pengene tilfalder pr. tradition de skoler, der har størst elevtilvækst. Under skolemodernisering hører både antallet af klasseværelser og faglokaler.