SSamlet oversigt over skoleprognoser for Mårslet Skole 2000 - 2005
/tallet med rødt er skolens faktiske elevtal pr. den dato, det altid gøres op: 5. september

 

 

prognose 2000

prognose
2001

prognose
2002

prognose
2003
prognose 2003 excl 10. klasse - Mårslet Skole mister denne pr. udgangen af skoleåret 2004-2005

prognose
2004
(offentliggjort
feb. 2005)

prognose
2005
(offentliggjort marts 2006)
prognose 2006 (offentliggjort januar 2007)

2001

702

699

 

       

2002

709

708

712

         

2003

701

698

710

723        

2004

686

695

705

722 / 730 692 729    

2005

662

678

694

731 704 726 721  

2006

644

663

682

755 725 754 748 744 (elevtallet 5. sept. 2006)

2007

624

647

663

755 725 758 761 828 (38 klasser)

2008

600

635

646

755 723 756 762 866

2009

580

624

634

767 741 772 784 908 (41 klasser)

2010

567

619

624

778 746 770 783 927

2011

 

 

614

787 757 778 795 937

2012

 

 

607

800 771 786 805 938 (42 klasser)
2013       815 786 797 814 922
2014           799 816 889
2015             821 852
2016               800

 

Skolens klassetal forventes med det stigende elevtal i prognoseperioden at stige en tid for dernæst at falde til sidst i prognoseperioden:

  • Udgangspunkt: 34 klasser i 2004
  • 38 klasser i 2013 (siger prognosen 2003)
  • 39 klasser i 2014 (siger prognosen 2004)
  • 39 klasser i 2015 (siger prognosen 2005)
  • 36 klasser i 2016 (prognosen 2006)
  • Da skoleprognosen for år 2000 (november 2000) blev udarbejdet, var Hørretløkken-byggeriet en kendt faktor (klargøring af grund og adgangsveje startede i marts 2001).
  • Effekten af de nye udstykninger i byens sydlige udkant ved Mustrupvej / Tandervej var ikke indarbejdet i prognose 2003. De indgik med vægten "20-25 boliger årligt" i 2004-prognosen, mens der har været meget stort fokus og mange tal på byens voldsomme vækst op mod 2005-prognosen.
  • Prognosen 2006 indeholder effekten af de kendte lokalplaner for Tandervej / Mustrupvej /Nymarksvej og Jelshøjvej.

 

Udarbejdelse af skoleprognosen foregår således:

Statistisk Kontor i Borgmesterens Afdeling laver en totalprognose over den samlede forventede befolkningsudvikling.

Statistisk Kontor og Skoleforvaltningen laver herefter - på grundlag af det faktiske fødselstal af allerede fødte 0 til 4-årige samt på grundlag af prognosticerede fødselstal og en række andre distriktsspecifikke grunddata - en skoleprognose for hvert skoledistrikt.


Det faktiske elevtal gøres altid op pr. 5. september. Det er på basis af dette, skolen får tildelt midler - en vis sum pr. barn i børnehaveklasserne, et andet beløb pr. barn i 1.-7. og et tredje beløb pr. barn i 8.-10. årgang.

 

En af de vigtige ting, skoleprognoserne bliver brugt til, er tildelingen af midler til skolemodernisering. Pengene tilfalder pr. tradition de skoler, der har størst elevtilvækst. Under skolemodernisering hører både antallet af klasseværelser og faglokaler.

 

Se den aktuelle prognose på skolens faktaside.