Fællesrådet

Fællesrådet er foreningernes Fællesråd. Fællesrådet har dog også mulighed for at optage enkeltpersoner som medlemmer. Disse har ikke stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde i februar.
Fællesrådet skal være et inspirerende og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser.
Læs Fællesrådets vedtægter (revideret 2011.)

Fællesrådet koordinerer medlemsgruppernes eller enkelte borgeres forslag til gennemførelse af aktiviteter af interesse for lokalområdet, bistår med problemløsninger, afholder borgermøder og forhandler med offentlige myndigheder.
Ved interessekonflikter handler fællesrådet ud fra et helhedssyn til lokalområdet.
Fællesrådet respekterer enhver medlemsgruppes ønske om egen forhandlingsret.
Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.

Formand:
Anders Kjær
Langballevænget 111
tlf. 2338 2172

Næstformand:
Jens Thomsen
Tranbjerggårdsvej 20
tlf. 2043 7712

Kasserer:
Margrethe Bogner
Hørret Byvej 13
tlf. 2020 2071

Sekretær:
Carsten Bedsted Pedersen
Hørretløkkevej 2
tlf. 2121 2205

FU-medlem:
Anette Poulsen
Nymarks Allé 128
tlf. 2920 9634FU-medlem:
Finn Larsen
Langballevænget 111
tlf. 4085 9500

FU-medlem:
Poul H. Poulsen
Hørretløkken 48
tlf. 2811 6536

1. Suppleant:
Troels Laursen
SuperBrugsen
Hørretvej 12
tlf.  8629 0500

2. suppleant:
Simon Axø
Testrup Højskole

tlf.  8629 0355

 

Revisorer:
Finn Haugaard Jacobsen og Henning Hansen.

Udvalg
Marts
2015:

Mårslet-Bladets redaktion: Lars P. Nielsen, Hanne og Poul-Erik Jensen.
Børne- og ungeudvalget: Lars Munk, Sven Voxtorp.
Miljøudvalget: Sven Voxtorp.
Flagalleudvalget: Lars P. Nielsen.
Byfestudvalget: Lars P. Nielsen.
Arbejdsgruppe for Hold Byen Ren dagen: Jørgen Brandt er tovholder.
Trafikudvalget: Margrethe Bogner, Jens Thomsen, Lars Munk.
Trampestiudvalget: Jacob Lind og Poul Hakon Poulsen.
Projektudvalg: Poul Hakon Poulsen er tovholder. Bemandingen kan variere efter hvilke projekter der aktuelt arbejdes med.
WebGruppen: Hans-Ole Kaae, Kurt Søe, Pia Eskildsen.

Helhedsplanen - Læs Udkast til Helhedsplan 23. oktober 2016.
Helhedsplanen - Læs Borgermøde 3. november 2016.
Helhedsplanen - Læs Noter til Helhedsplanen 2016.

Læs 8320 i 2020 - Visioner for fremtiden.
Læs vision 2003-2013.
Læs desuden "Borgernes dispositionsplan" - kommunens sammenskrivning af borgernes ønsker til udviklingen.
Læs forretningsudvalgets kommunikationsplan.
Læs Forretningsorden for Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU).