Ons., 5. 12. 2001 kl. 19:30

Mødenr.:  9

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 2

Deltagere:  

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Lena havde glemt dette nye punkt 1, da hun jo har taget udgangspunkt i en gammel backup. Finn Smerup ønskede et nyt standardpunkt mellem 8. og 9. Byfestudvalg.

1.

Dagsorden

 

-

2.

Referat

 

Keld Schmidt-Møller har sendt en flot/fyldig ansøgning til kommunen vedrørende det resterende tilskud.

3.

Økonomi

 

Økonomisk går det som forventet (dvs. underskud på 5000). FU betaler de sidste 5300,-.

Redaktionelt: Jacob Lind ringer til Steen Bille vedr. ideer til nedsættelse af skrivergruppe.

Der har været henvendelse fra folk, der gerne vil med i redaktionsgruppen - dejligt. Bladet kører indtil videre uden redaktør.

4.

Bladøkonomi

 

Det kører fint. Indkommet 37 forslag i postkassen i Brugsen – flot. Den på skolen er ikke tømt, men der ligger papir i den. Præmie vindende klasse er bevilget.

Næste møde 17. december.

Finn Smerup er blevet kontaktet vedr. rod med sten ved banen. Banen siger, at det ikke er deres. Mogens Jakobsen kontakter kommunen eller stadsgartneren.

Forslag om spejl ved Bedervej/Tandervej er blevet undersøgt – kan ikke lade sig gøre, da den giver falsk tryghed og kun må bruges ved små udkørsler. Trafikudvalget overvejer andre løsninger.

Der er kommet læskure op ved diveres stoppesteder, hvor folk ønskede at være med og hvor der er plads.

Udvalget søger foretræde for det nye teknisk udvalg vedr. sti  til Testrup og fortov til Hørretløkken.

5.

Trafikudvalg

 

Har holdt møde vedr. sprøjtefrit Århus syd. Kampagnen omfatter også landmændene. Køreplan:

  • Januar 2002. Skolemateriale til de tre skoler.
  • Uge 13-14: Pjece ud med Fællesrådsbladene
  • Uge 14: Pressemeddelelse
  • Uge 15: Skilte opsættes
  • Uge 18: Møde på DCJ.
  • 5. maj: Åbent hus på vandværker og renseanlæg
  • Uge 20: Åben have

Møde i byggemodningsafdelingen vedr. Folkeparken ved Hørreteløkken. Skitseforslag med kælkebakke og ”sø” / gadekær, som i virkeligheden er regnvandsbassin. Vi ønsker varieret vanddybde. Der beplantes i grupper og gerne nøddehegn med stisystem omkring. Arealet er på 5 tdl. Referat fra mødet 5. november kan ses via Mårslets hjemmeside. Mårslet Fællesråd skal skrive til kommunen at vi gerne vil have jorden, men vi skal bestemt huske at betinge os at vi ikke for tid og evighed skal vedligeholde det.

Naturpatruljen har fået svar på hidtidige ansøgninger og er nu oppe på godt 100.000,-. De er nu igeng med at søge efter flere fonde / midler.

6.

Miljøudvalg

 

Sendt svar til kommunen vedr. grønne områder. Jf. sidste referat.

Ellers intet nyt.

7.

Byplanudvalg

 

Har holdt møde med store organisationer for at få flere ideer med i visionerne.

Vi besluttede at be’ visionsudvalget tage arealet ved Brugsen med i helhedsvurderingerne for bymidten, når det er færdig bearbejdet.

8.

Visionsudvalg

 

Har holdt møde. Vi ønsker deres referat lagt ud på webben. Næste møde 31.1.2002.

9.

Festudvalg

 

Borgerråd: Gruppen har lavet et oplæg til handlingsplan, som vi har nogle kommentarer til. F.eks. mangler handlingsplan for at få udbredt interessen i lokalområdet, og det tredje punkt i argumentationen for arbejdet er uden hold i virkeligheden. Vi mener også, at det er en hård tidsplan, f.eks. vil det være vanskeligt at nå vedtægtsændringer til efteråret 2002.

Vi håber de afpudser planen til FU-mødet 4. februar, således at den kan præsenteres på rep. mødet den 26. februar. Mogens Jakobsen tager kontakt til gruppen.

Repræsentatntskabsmødet: På valg er: Formand, kasserer, 1. menige medlem og 1. suppleant

10.

Verserende sager

 

Keld Schmidt-Møller sender referatet som sædvanlig.

11.

Stof til blad og web

 

Vi har anskaffet en overheadprojektor, som foreningerne frit kan låne. Henvendelse Lena Henriksen, 86 29 38 39 lehen@wmdata.com

Vi har fået invitation fra Birkmannsweiler til maj. Venskabsbygruppen har møde 9. januar om det videre arbejde.

Finn Smerup har skrevet pænt ”tak for denne gang” til Flemming Knudsen

Birthe Jørgensen og Finn Smerup deltager mandag (10.12.) i præsentation af den nye Århus-portal. Lena skriver for at få Mårslet med – igen.

Finn Smerup planlægger at tage den nye formand med ind og præsentere hende / ham for den nye magistrat.

Beretninger fra udvalgene skal være Finn Smerup i hænde senest 4.2.2002.

12.

Evt.

 

Torsdag 10. 1. FU-møde

Mandag 4. 2. FU-møde

13.

Næste møde (r)