Man., 8. 10. 2001 kl. 19:30

Mødenr.:  7

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 1

Finn Smerup (FS)

Else Marie Hulemose (EH)

Keld Schmidt-Møller (KSM)

Jacob Lind (JL)

Lena Henriksen (LH)

Ingerlise Wendland (IW)

Jørn Hofman Pedersen (JH)

Mogens Jakobsen (MJ)

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

-

1.

Dagsorden

 

-

2.

Referat

 

Der kommer stadig roligt penge ind

3.

Økonomi

 

Økonomien OK, der skal dog rykkes for annoncer.

Steen Bille ønsker at stoppe ved årets udgang. Vi leder efter en afløser, ER DU INTERESSERET ?? Jacob Lind ser på sagen.

4.

Bladudvalget

 

Else Marie Hulemose var desværre syg

5.

Miljøudvalg

 

Intet nyt. Møde sidst i november

6.

Byplanudvalg

 

Vejkontoret siger at der ikke er penge til fortov ud mod rundkørslen. Heller ikke langs adgangsvejen til Hørretløkken. Sidstnævnte kan dog forventes inden byggeudstillingen påsken 2002.

Bump på Bedervej er også udsat til næste år, og det samme er en helle ved kirken. Kommunens pengekasse er tom, og der er generel politisk stilstand på grund af det forestående valg.

Mogens Jakobsen har bedt om udbedring af vandpytter diverse steder. Han har rykket for færdiggørelse af arealet ved tunnelen, samt for busskærme, der kommer meget snart.

Der var kuk i hastighedsmålingen ved Hørretvej. Det er ikke 66% men 38% der overholder hastigheden. Vi be’r om at få gentaget målingen.

Sti Tranbjerg – Mårslet: Grundejerforeningen Frøkærparken nedstemte kommunens forslag pga. ændret linieføring. Der er møde mellem grundejerforeningen og kommunen en af dagene. Indtil videre synes vi i FU, at stamvejen ved Frøkærparken er en god mulighed. Senere vil vi gerne have en ny tunnel under banen.

Som opstart på ny trafikplan har trafikudvalget udarbejdet et spørgeskema til Mårsletbladet. Vi håber der kommer mange indmeldinger til gruppen om hvad folk i byen ønsker sig. Efter at have modtaget svar vil gruppen holde borgermøde med et forslag til ny trafik-prioriteringsplan. Vi synes det er et flot oplæg gruppen har lavet.

7.

Trafikudvalg

 

Intet nyt. Gruppen vil indkalde institutioner i byen til møde om visioner og samarbejde. FU synes det er en god ide.

8.

Visionsudvalg

 

Opstartsmøde 25.10.2001 til koordinering af byfest. Finn Smerup, Else Marie Hulemose og Jørn Hoffman Pedersen deltager fra FU.

Bogermøde 22.11.2001 kl. 19:30 i Borgerhuset vedr. anvendels af det grønne areal ved Brugsen. Finn Smerup får det med i Bladet inden deadline.

Borgermøde vedr. Borgerråd bliver vist ikke i år. FU afventer udspil til handlingsplan fra Borgerrådsgruppen

24. november  holder Beder-Malling-Ajstrup opsamling på deres demokrati-forsøg. Det foregår på Vilhelmsborg.

Fælles-fællesrådsmøde hos kommunen den 17. september. .

  • Fællesrådenes økonomi overvejes i forbindelse med budget 2003.
  • Fællesrådenes struktur blev diskuteret ud fra tre modeller: Herredsvang-modellen, hvor alle er medlem. Dvs. der er intet kontigent, Mårslet Borgerråd modellen og Den nuværende model.

Det  var et godt møde. Finn Smerup er trådt ud af den fælles gruppe, der nu består af Lystrup-Elsted, Herredsvang, Skødstrup og Hasle. Lena Henriksen skal i løbet af efteråret sende brev til alle medlemsforeninger, om at de skal tænke over og komme med forslag til en ny fællesrådsformand.

Vi har fået invitation til ’Spred glæde og social forståelse i dit eget område’ møde 8.11.. Else Marie Hulemose får invitationen, og kan evt. give den videre til Væreby ŕ Leveby.

Det ser desværre ud som om webgruppen altid har forkælet byen ved selv at redigere og skrive alle nyhederne på siden. Det er vi selvfølgelig glade for, også fordi de har gjort et utroligt flot arbejde, men hvordan får man opdraget byens borgere til aktivt at levere stof til siden ?

9.

Verserende sager

 

Som vi plejer.

10.

Stof til blad og WEB

 

Keld Schmidt-Møller fortalte om genvisitten fra venskabsby-projektet

11.

Evt.

 

Næste FU-møder:

tirsdag 6. november

onsdag 5. december

12.

Næste møde (r)