Ons., 26. 6. 2002 kl. 21:00

Mødenr.:  4

Mødested:

Kildevang

Referent:

Lena

Bilag:

 

Side:

1 af 1

Deltagere:  

Anne Worm

Else Marie Hulemose

Keld Schmidt-Møller

Jacob Lind

Lena Henriksen

Robert Knudsen

Jørn Hofman Pedersen

Kirsten Tolstrup

Til orientering for:

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

Pga. det fremskredne tidspunkt, lavede vi en hurtig gennemgang af dagsordnen. Bagefter skulle mødedeltagerne nemlig også forberede sig til mødet i morgen (se pkt. 3.)

1.

Fastlæggelse af dagsorden

 

-

2.

Referater

 

I morgen (den 27. 6.) deltager vi i et møde vedr. grøn proriteringsplan samt prioritering indenfor veje og stier hos kommunen. Vi nævner sti/fortov til Hørretløkken, de endnu engang udsatte bump på Bedervej, og så at vi arbejder på Trafikplanen, hvorfor vore ønsker ikke er prioriterede endnu.

Ungdomsskolen har inviteret til det sædvanlige SSP-møde 29.8. kl.19:00. Else Marie (Fællesrådet SSP repræsentant) kontakter Hansi, Ungdomsskolen og MUK. Jørn deltager via Ungdomsskolen.

Der er nedsat et nyt ad hoc udvalg, Levebyudvalget, som udløber af ”Mårslet…fra væreby til leveby.”

3.

Siden sidst

 

46 ud af 54 har betalt kontingent.

Bevilget kr. 1000,- og flagallé til Børnefest.

FUGA underskudsgaranti på 2000,-.

Byfest: flag i 4 dage.

På et senere møde skal vi diskutere principper for tildeling.

Vi har stadig penge på kontoen for lokale aktiviteter. Vi annoncerer i blad og på web.

4.

Økonomi

 

Intet nyt

5.

Bladøkonomi

 

Havevandring med højt besøgstal. Ca. 40 mennesker i godt vejr. Gentages 14. august.

Erfaringsopsamling fra sneglebekæmpelse er på Beder-Malling-Ajstrups hjemmeside, link fra vores miljøside (http://www.bma.dk/ ).

I efteråret arbejdes med store affaldsplan. Debat på webben.

Naturpatruljerne har fået sidste kursus i juni. To af grupperne er lagt sammen til en, men ellers går det rigtig godt. Tekniske problemer med webben.

6.

Miljøudvalg

 

Vi har fået materiale fra Vejkontoret om fortov/sti til Hørretløkken. Der er ikke planlagt hvornår det udføres, og det må vi reagere på. Først skal vi dog grave i de gamle papirer (Jørn). Der er tilbudt midlertidig sti fra Præstegårdsvej og over mod +55 boligerne pr. 1.4.2003.

Der køres allerede for stærkt på Hørretløkken.

Bypark. Opslag og tegninger (kort på bagsiden af oplægget) hænger i Brugsen. Der er kommet reaktioner.

7.

Trafik- og byplanudvalg

 

Referat fra sidste møde er på vej. Undergrupperne har behov for udveksling af informationer. Lægger oplæg til debat ud til debat.

8.

Visionsudvalg

 

Går fantastisk godt. Det bliver en kanon byfest.

9.

Byfestudvalg

 

Anne informerer om penge til lokale aktiviteter.

Else Marie informere om Folkepark og Naturpatruljer, og måske affaldsplan.

10.

Stof til blad og web

 

 

11.

Evt.

 

Møderækken ser således ud:

tirs. 6. august (handlingsplan og folk til FU, Borgerrådssnak)

man. 2. september

12.

Næste møde (r)

 

Lena