4. december 2003

Mødenr.:  9-03

Mødested:

Halhuset

Referent:

Lars Kristian

Bilag:

 

Side:

Fejl! Ukendt argument for parameter. af 1

Deltagere:  

Anne Worm

Keld Schmidt-Møller   

Jacob Lind

Mariann Hahn-Thomsen

Tina Vestergaard

Lars Kristian Kristiansen

Til orientering for:

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Ingen fremmødte.

 1. 1.

Åbent hus

 

 

Referatet godkendt uden bemærkninger.

 

 1.  

Referat

 

 

Fremgår af referat.

 1. 1.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

Alle FU’er kommer med input til Ad Hoc opgaver, der skal præsenteres på repræsentationsmøde til feb. 2004.

 1.  

Handlingsplan

 

 

 

Lars Kristian Kristiansen og Anne Worm deltog den 12-11-03 i møde sammen med alle andre Fællesråd i Århus Kommune. Emne var borgerinddragelse i Århus Kommune (Århus modellen).

Hvordan får fællesrådene nemmere ved at påvirke beslutninger der vedrører borgerne.

 

Tina Vestergaard og Anne Worm deltog den 24-11-03 i seminar for Fællesrådene i Århus Kommune.  Ad hoc gruppen præsenterede årets opgaver og resultater under første del af mødet. Anden del var debat med borgmester, rådmænd og flere byrådsmedlemmer og handlede, naturligt nok, om utilfredhed med nedskæringer.

 

Der er udarbejdet en tilgængeligheds rapport for Mårslet midtby.

Den beskriver problemerne for ældre og handicappede, og beskriver i tekst og billede hvilke ændringer der kan/bør foretages.

Et ad hoc udvalg er nedsat.

 1. 5.

Siden Sidst

 

 

Anne Worm og Lars Kristian Kristiansen deltog i møde med Århus Sporvej om de nedskæringer der skal træde i kraft i 2004.

En dialog med Sporvejene og Odderbane er sat i gang, for at sikre de bedste transportmuligheder til og fra Mårslet.

 1. 6.

Trafik- og byplanudvalg

 

 

FU havde den 1-12-03 møde med visionsudvalget, hvor den endelige visionsrapport blev præsenteret. Den er nu tilgængelig på Mårslet webben.

Samarbejdspartnere og relevante kommunale politikker vil modtage rapporten. Desuden vil alle medlemsforeninger i Mårslet Fællesråd vil blive bedt om at gennemlæse rapporten, og byde ind på hvordan visionerne kan realiseres.

 1. 7.

Visionsudvalg

 

 

Næste møde den 10-12-03.

 1. 8.

Byfestudvalg

 

 

Miljøudvalget (ved Else Marie Hulemose) er blevet inviteret til Tilst, for at ”eksporte” Mårslets Hold Byen Ren dag.

Udvalget har næste møde den 15-12-03.

 1. 9.

Miljøudvalg

 

 

Der forventes indkaldelse til stormøde med TMG og FU, hvor fremtiden for HalHuset skal diskuteres.

 1. 10.

Liv i HalHuset

 

 

Ingen bemærkninger.

 1. 11.

Økonomi

 

 

Der forventes et rundt 0 for 2003.

 1. 12.

Bladøkonomi

 

 

Ingen input p.t. Deadline er 10-1-04.

Anne Worm kommer med input om visionsrapporten.

 1. 13.

Stof til Bladet og webben

 

 

Ingen punkter.

 1. .14.

Evt.

 

 

Mandag den 5-1-04 kl. 19.00 i HalHuset.

Onsdag den 4-2—04 kl. 19.00 i HalHuset.

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 24-2-04 kl. 19.00 (formøde for FU kl. 18.00) i Borgerhuset.

 1. 15.

Næste møde