Torsdag d. 7.8..2003 kl.19.00

Mødenr.:  5

Mødested:

Halhuset

Referent:

Mariann

Bilag:

 

Side:

Fejl! Ukendt argument for parameter. af 1

Deltagere:  

Anne Worm

Kirsten Tolstrup

Keld Schmidt-Møller

Jacob Lind                      Afbud

Mariann Hahn-Thomsen

Jens Peter Engedal

Tina Vestergaard

Lars Kristian Kristiansen

 

Til orientering for:

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Ingen gæster til formøde

1.

Åbent hus

 

 

Fremgår af referat

2.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

Intet

3.

Referat

 

 

KT

AW

 

 

TW

MHT

Indsigelse ang. golfbaneudvidelse ved Moesgård  sendt til Mag.2.afd.

Torsdag d. 21.aug. kl.15.30: Møde i Naturforvaltningen, Skovvangsvej 97. Emne: Lokalområdets grønne områder og samarbejdet ml. lokalområdet og Naturforvaltningen. Anne, Kirsten og Elsemarie Hulemose deltager.

De lokale SSP-grupper ,som arbejder med at forebygge børne- og ungdomskriminalitet, holder møde d. 28/8 kl. 19.00 på Malling Skole, Tina og Mariann deltager.

Borgernes dispositionsplan for Mårslet er endelig kommet tilbage fra Mag. 2. Afd. til rettelse.

Mandag d. 24/11: "Stort fællesrådsmøde", hvor alle fællesråd mødes med borgmesteren.

Bypark:  Poul H. Poulsen fra arkitektfirmaet Møller og Grønborg har lavet en revideret plantegning over området: Belægningen foran kirken på Hørretvej bliver mere støjsvagt, ved siderne bliver placeret granitpullerter.

Det grønne område overfor Plejehjemmet på Langballevej skal vi selv holde. Odderbanen ejer området.

 

4.

Siden sidst

 

 

Plankeværk og bevoksning mellem Præstegårdsvej og Hørretløkken er fjernet d.d.

Ang. 10eren: Ango Winther fra Køreplanskontoret, Århus Sporveje, har svaret på FU`s henvendelse og kommet m. forskellige forslag til køreplanen, samt et forslag om et møde om problematikken. Sagen er sendt videre til Trafik-og byplansgruppen/ Ivan Dybvad.

Århus kommunes Vejkontor har sendt tegning over cykel/gangsti fra Mårslet til Vilhelmsborg, stien forventes udført i 2004.

 På "trekanten"  mellem Jelshøjvej og Hørretvej bliver opført tæt-lav boligbyggeri.

 

5.

Trafik- og byplanudvalg

 

 

Intet nyt

6.

Visionsudvalg

 

 

Alt kører

7.

Byfestudvalg

 

KT

Plantning af træer ved indfaldsvejene vil foregå efterår 2003.

Der er udkommet en tur-folder til området Beder/Malling/Ajstrup, vi vil forsøge at få lavet en tilsvarende over Mårslet-området.

 

8.

Miljøudvalg

 

 

Der var bestyrelsesmøde d. 6/8 2003, resultatet kendes ikke endnu.

9.

Liv i HalHuset

 

 

KSM redegjorde for regnskabet.

10.

Økonomi

 

 

Intet

11.

Bladøkonomi

 

 

FU sender opråb ud til foreninger i byen om at være mere synlige i Blad og på web.

12.

Stof til Bladet og webben

 

 

Intet

   13.

Evt.

 

 

1. sept. kl. 19.00 i Halhuset

   14.

Næste møde