8. oktober 2003

Mødenr.:  7

Mødested:

Halhuset

Referent:

Mariann

Bilag:

 

Side:

Fejl! Ukendt argument for parameter. af 1

Deltagere:  

Anne Worm

Kirsten Tolstrup          

Keld Schmidt-Møller   

Jacob Lind

Mariann Hahn-Thomsen

Robert Knudsen               orlov

Jens Peter Engedal

Tina Vestergaard

Lars Kristian Kristiansen

Til orientering for:

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Birthe Jørgensen efterlyste referater fra FU. Svaret var, at der har været interne problemer, og der vil fremover komme referater til tiden.

 1. 1.

Åbent hus

 

 

Referatet skrives fremover på PC og rettes i løbet af aftenen. Formanden retter derefter referatet, så det egner sig til offentliggørelse.

 1.  

Referat

 

 

Fremgår af referat

 1. 1.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

Nærmere gennemgang af "samarbejdsaftale med kommunen" er udskudt til næste møde.

 

16. september var der møde mellem de store Institutioner og Organisationer i byen. (I&O møde).Anne Worm og Kirsten Tolstrup deltog,  Fint møde.

Man aftalte at mødes igen, samme tid næste år for at holde hinanden a jour med udviklingen i de forskellige fora

 

Brev fra amtet om sydlige omfartsvej. Besparelser i det offentlige gør, at projektet p.t. er udskudt ca. 15-20 år.

 

Bogbussen: Byrådet har besluttet, at bogbusserne i Århus Kommune skal spares væk fra nytår, der skal herved spares 2,6 mill. Udlånet har ellers været stigende i Mårslet gennem de senere år.kr. Inge Lunding, gammel bibliotekar, er involveret i sagen, hun har lavet underskriftslister til ophængning i byen. Anne Worm har skrevet til Margrethe Bogner. Anne Worm foreslår, at vi samarbejder med andre Fællesråd.

Afstemning om vi skal være aktive i kampen for at bevare bogbussen. Resultat: Ja, det skal vi.

Underskriftslister opsættes overalt i byen, de skal hænge til d. 20/10.

 

Fortov Hørretløkken-Præstegårdsvej: Jacob Lind har undersøgt sagen. Kommunen (v/Hanne Lau, Vejkontoret) begynder på fortovet inden årets udgang.

 

Ajstrup Strand/Mårslet Skovbørnehave: Jacob Lind har ønsket aktindsigt hos kommunen. I lokalplanen (nr. 558) står intet om bump på Mågevænget. Vendeplads og bump er etableret. Jacob Lind følger op på sagen og informerer Blad og web.

 1. 5.

Siden Sidst

 

 

Møde d. 6/10. Der udarbejdes et projektark, så der kan kommunikeres ud til Blad og web.

Ny status hver måned. 3 møder det næste trekvarte år.

Der arbejdes med et oplæg til en trafikkampagne samt alternativer til en omfartsvej. Der skal arbejdes videre med Bypark- projekt.

 

10่ren: fortsat 20 min.`s drift, pga. politisk pres fra Mårslet!!

Anne Worm sender skrivelsen fra webben til Bladet.

 1. 6.

Trafik- og byplanudvalg

 

 

Ingen møder siden sommer. Der vides intet om udsendelse af visionsoplægget.

 1. 7.

Visionsudvalg

 

 

Byfestudvalg: ingen evaluering endnu.

 

 1. 8.

Byfestudvalg

 

 

Mariann Hahn-Thomsen var til møde d. 6/10. Naturpatrulje-pjecen udgives ved en reception d. 25/10 i Sognehuset.

"Store Plantedag" er d. 8/11 kl. 10.00. Der lægges tilmeldingssedler forskellige steder i byen, på webben og i Bladet.

 1. 9.

Miljøudvalg

 

 

Stadig ingen forpagter. Indtil videre fortsætter en lille gruppe frivillige som en foreløbig nødløsning. Der er stadig ingen hovedformand i TMG.

 1. 10.

Liv i HalHuset

 

 

Miljø-gruppen har ansøgt om at låne 45.000 kr. i 1 måned til trykning af Naturpatrulje-pjecen. Fællesrådet låner miljø-gruppen pengene og forsøger at få en forhåndsgodkendelse fra Friluftsrådet.

 

Til receptionen d. 25/10 bevilliges 2000,00 kr. til mad og drikke.

 1. 11.

Økonomi

 

 

Ikke så mange annoncører som sidste år. Jacob Lind efterlyser flere medarbejdere til Bladet bl.a. til at tage sig af skriveriet, regnskabet og/eller annoncering.

 

 1. 12.

Bladøkonomi

 

 

Anne Worm skriver om bogbus, 10'eren, samt leder til det kommende nr.

Der skal meddeles, at Jens Peter forlader FU, og at Robert Knudsen og Kirsten Tolstrup har orlov på ubestemt tid.

Jacob Lind skriver om fortov fra Hørretløkken til Præstegårdsvej.

 1. 13.

Stof til Bladet og webben

 

 

 

 

 1. .14.

Evt.

 

 

Onsdag d. 5/11 kl. 19.00  i HalHuset

 1. 15.

Næste møde

 

 

 

 1.