MÅRSLET F&Aelig;LLESRÅD

 

Referat af FU-møde den 16.03.2004   kl. 19.00.

Sted:  HalHuset                                                                                    

 

Deltagere:

Anne Worm

Steen Bille Nielsen

Anni L. Vedholm

Keld Schmidt-Møller

Jacb Lind                               afbud

Tina Vestergaard

Lars Kristian Kristiansen

Kirsten Tolstrup

Emma Søe

Mødenr. 1

 

 

 

 

 

 

Referent:

Anni L. Vedholm

 

 

Pkt.

Dagsorden

                       Referat

1

Åbent hus

Ingen gæster.

2

Velkomst

Anne Worm bød velkommen og det nye FU blev præsenteret.

 

Arbejdsopgaver/interesseområder blev fastlagt.

Anne Worm, formand, det hele.

Steen Bille Nielsen, næstformand, byplan, kultur, kommunikation.

Tina Vestergaard, kultur.

Kirsten Tolstrup, miljø.

Lars Kristian Kristiansen, trafik og byplan.

Keld Schmidt-Møller, økonomi.

Jacob Lind, bladøkonomi.

Emma Søe, miljø, Liv i HalHuset.

Anni L. Vedholm, sekretæropgaver.

 

3

Referat

Ingen kommentarer

 

4

Fastlæggelse af dagsorden

Ingen ændringer

5

Siden sidst

a.       Indsigelser til de nye lokalplaner:

1.       Åbeskyttelseslinien på 150 m. skal respekteres

(Keld Schmidt-Møller reserverer sig)

        2.   Grundvandet skal sikres. Nødvendige oplysninger om lerlagets

               tykkelse skal fremskaffes.

        3.    Der skal tages hånd om trafikløsninger i takt med udbygningen.

               Alternative løsninger til at lede trafikken ud af byen/uden om    

               byen ønskes.

b.       Referat fra repræsentantskabsmødet den 24/2 sendt ud til 54 medlemmer den 15/3-04. 

c.       Det arrangeres gravøl for Bogbussen den 25/3 kl. 17.10.

d.       Vedr. den nye legeplads ved skolen besluttede man at støtte dette projekt.

 

6

Trafik- og byplanlægning

Møde 17/3

7

Miljøudvalg

Kirsten Tolstrup har forgæves forsøgt at få præcise oplysninger om lerlagstykkelser på byudviklingsområde 1.

31/3 er der møde bl.a.om "Hold byen ren" projektet, hvor Grønne Guider er inviteret.

 

8

Liv i HalHuset

Der er ikke sket noget nyt. Man ser tiden an til TMG har holdt seminar og generalforsamling.

9

Økonomi

Økonomien er god. Opkrævninger er sendt ud til medlemmerne.

 

10

Bladøkonomi

Bladøkonomien er god, der er ingen regninger, der venter.

 

11

Stof til blad og web

Anne Worm om gravøl for Bogbussen.

 

12

Evt.

Vores webadresse skal være mere synlig i bladet. Emnet er ikke færdigdebatteret.

En borger har henvendt sig vedr. en hundeskov. Ingen bemærkninger.

 

13

Næste møde/r

Borgermøde, ”Trafikken i Mårslet”  24/3 kl. 19.00 i Borgerhuset.

FU-møde 21/4 kl.19.00 i HalHuset

FU-møde 27/5 kl.19.00 i HalHuset

FU-møde 21/6 kl.19.00 i HalHuset