Mandag den 6. september

Kl. 19.00

 

 

Mødenr.

8/05               

Mødested:

HalHuset

Referent:

Alice Sørensen

Bilag:

 

Side:

1

Deltagere:  

Tina Vestergaard  (TV)

Alice Sørensen  (AS)

Keld Schmidt-Møller  (KSM) 

Jacob Lind  (JL)    

Emma Søe (ES)

Poul Hakon Poulsen  (PHP)  afbud          

Kirsten Tolstrup (KT

Bjarke Jonassen (BJ) afbud

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Ingen fremmødte

1.

Åbent hus

 

 

 

Godkendt

2.

Referat

 

 

Ingen kommentar

3.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

 

 

 

Konstitueret formand:

Keld-Schmidt Møller konstitueres som formand indtil næste ordinære generalforsamling i feb. 2006.

Foretræde for teknisk udvalg:

Vi afventer stadig dato for foretræde for teknisk udvalg.

Udvalget mødes næste næst den 16.9.

Vejplan 2006:

Den glemte vej ud af planen ??

Borgermøde:

Udvalget arbejder videre med dette.

    4.

Siden sidst

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolekampagne:

”Nye børn på vejen” kampagne i forbindelse med skolestart blev gennemført til fuld tilfredshed.

Byplanudvalg:

Flaskecontainer som er flyttet fra pladsen bag brugsen til pladsen før benzin standerne tæt ved Hørretvej, virker meget  uheldigt og forstyrrende på

bla. kirken og dens virke, KSM retter henvendelse til brugsen om at få den flyttet.

Trafik og byplansmøde den 24/8

Se ref. på Mårslet nettet.

 

5

Trafik-og byplanudvalg

 

 

 

Natur og miljø møde:

Intet  godt nyt omkring løvfrøernes fremtid ved Vilhelmsborg.

Der ønskes opsat flere skraldespande i byen.

Der arbejdes på at de grønne naturkorridorer (Vildt passager) opretholdes/forbedres.

Kommunens vedligeholdelsesplan for vejrabatter m.m., siger kun hvert 5 år ??

 

6

Miljøudvalg

 

 

 

16 medlemsforeninger mangler at indbetale kontingent.

7

Økonomi

 

 

 

Økonomien er fin.

8

Bladøkonomi

 

 

 

    9

Prioriteringer

 

                       

 

   10

Stof til blad og web

 

 

 

Bemærk alle mødedatoer er ændret da lokalet i halhuset var optaget:

Næste møde er 6. 10. 05 kl. 19.00 i HalHuset     

Fremtidige mødedatoer er ændret til 6.11. og 7.12.  

11

Evt. – næste møde