MÅRSLET F&Aelig;LLESRÅD

 

Referat af FU-møde den 08. marts 2005 kl. 19.00

Sted:  HalHuset                                                                                    

 

Deltagere:

Anne Worm (AW)

Poul Hakon Pedersen (PHP)

Keld Schmidt-Møller  (KSM)        

Jacob Lind   (JL)                       

Tina Vestergaard  (TV)              

Alice Sørensen (AS)

Emma Søe         (ES)                   afbud    

Kirsten Tolstrup    (KT)               afbud

Mødenr. 1

 

 

 

 

 

Referent:

Alice Sørensen

 

 

Pkt.

Dagsorden

                       Referat

1

Åbent hus

Kaj Christensen, Hørretvej 13, stillede op angående det nye skilt ved Fakta/Brugsen, som flere borgere i midtbyen finder er for stort og dominerende.

Der er indtil dato indsamlet 40 underskrifter. Kaj arbejder videre med sagen og kontakter vejkontoret.

2

Referat

 

Ingen kommentar

Referat fra repræsentantskabsmødet skal sendes til samtlige medlemsforeninger.

3

Fastlæggelse af dagsorden

Ingen kommentarer til udsendt dagsorden

4

Siden sidst

 

Repræsentanskabsmødet - eftersnak

Opfølgning på lokalplans forløbet.

Det udvalg som blev sammensat i forbindelse med borgermødet, har lavet et udkast til en protestskrivelse som forventes husstandsomdelt. Skrivelsen blev gennemgået og kommenteret.

Møde med rådmanden:

TV kontakter Werner Adolpsen angående oplæg til invitation til rådmanden.

5

Trafik-og byplanlægning

Strategigruppemøde på vejkontoret:

AW og PHP har været til møde med vejkontoret, hvor det bl.a. kom frem at når udstykningen efter lokalplan 696 og 698 er fuldt udbygget, vil antallet af biler der kører igennem Mårslet midtby, stige fra 4.700 til 7.700 biler, dette svarer til hvad der kører på Rosenvangs Allé i Højbjerg, skræmmende ikke.

Vejkontoret virker åbent for ideer.

Samarbejdet med vejkontoret skal udmunde i et notat, som vedhæftes lokalplanforslaget til Byrådet.

Møde   stadsarkitektens kontor

AW og PHP skal til møde på stadsarkitektens kontor med Arne Bager.

Hvor emnerne er grønne kiler og å-beskyttelseslinier.

PHP medbringer ideer til en alternativ lokalplan med respekt for å-beskyttelseslinien..

 

6

Natur- og Miljøudvalg

 

Vi udsætter punktet da der ikke er nogen tilstede fra miljøgruppen. 

 

7

Økonomi

Midgården har pga. økonomien meldt sig ud af fællesrådet.

8

Bladøkonomi

Intet nyt

9

Prioriteringer

 

10

Stof til web og blad

AW – Indsigelser –hvor langt er vi nået.

Husk at sende adresser

 

11

Evt.

 

12

Næste møde(r)

6. 4. 05  FU møde kl. 19.00 i HalHuset

2. 5.  05  FU møde kl. 19.00 i HalHuset

9. 6. 05 FU møde kl. 19.00 i HalHuset