Mandag den 8. august

Kl. 19.00

 

 

Mødenr.

7/05               

Mødested:

HalHuset

Referent:

Alice Sørensen

Bilag:

 

Side:

1

Deltagere:  

Anne Worm  (AW)  afbud

Tina Vestergaard  (TV)

Alice Sørensen  (AS)

Keld Schmidt-Møller  (KSM) 

Jacob Lind  (JL)      afbud

Emma Søe (ES)

Poul Hakon Poulsen  (PHP)            

Kirsten Tolstrup (KT)     afbud

Bjarke Jonassen (BJ)

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Ingen fremmødte

1.

Åbent hus

 

 

 

Godkendt

2.

Referat

 

 

Ingen kommentar

3.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

 

 

 

Post m.m.

Indtil videre går alt post til Keld (KSM)

Mobilmast:

TDC mobil har søgt om tilladelse til opsætning af mobilmast ved Mårslet Byvej 20,

Ansøgningen er ikke imødekommet, da kommunen ikke vil give dispensation til

7, bygningshøjde max 8,5 m og 8 omhandlende udendørs antenner må ikke give en højde større end 0,5 m over tagfladen.

Skulptur afsløring:

Mårslet juletræslaug har tilbudt at hjælpe med at arrangere indvielsen, FU tager imod hjælpen med kyshånd.

Revideret forslag til lokalplan:

Magistratens 2 afd. er kommet med et revideret lokalplansforslag til lokalplan 698.

Vi afventer foretræde for teknisk udvalg snarest.

Borgermøde:

Rådmand Poul B. Skou har indvilget i at deltage i et borgermøde.

Vi forventer at afholde dette i uge 40-41.

Borgermødegruppe: Poul (PHP) Hans Ishøj, Keld (KSM) og Tina (TV)

Hovedemne hvordan knytter vi væreby-leveby op mod fremtiden.

Hvordan bevarer vi værdierne for f.x. børnene (skole-fritidsinteresser)

 

    4.

Siden sidst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trafik-og byplanudvalg

 

 

 

Årligt møde med Naturforvaltningen 30 /8

6

Miljøudvalg

 

 

 

 

7

Økonomi

 

 

 

 

8

Bladøkonomi

 

 

 

    9

Prioriteringer

 

                       

 

   10

Stof til blad og web

 

 

 

6. 9. 05 kl. 19.00 i HalHuset        

11

Evt. næste møde