Referat af FU-møde torsdag den 9.juni 2005 hos Anne Worm.

 

Tilstede: Anne Worm, Keld Schmidt-Møller, Poul H.Poulsen, Tina H.Vestergaard

Afbud fra: Kirsten Tolstrup, Bjarke Jonassen, Alice Sørensen, Jakob Lind, Emma Søe.

 

1. Pga. Annes sygemelding var det meget vigtigt at finde en ny kontaktperson, fysisk og til mailen.

Keld ville gerne være ”postbud”. Han modtager Fu’s post og sender alt rundt til os medlemmer. Besvar venligst hvis det er en sag, som du går videre med.

 

Vi forsøgte at fordele nogle ansvarlige personer på disse hovedområder:

 

Miljø: Emma og Kirsten

 

Besked til webben: Keld

 

Byplan/ udbygning: Poul

 

Trafik/ vejplanlægning: Kurt Søe

 

Trafikkampagne: Emma

 

Skole/ Kombibibl./ Idrætsfaciliteter: Tina

 

Kontakt med andre Fællesråd: Tina

 

Sekretærfunktion, herunder booking af mødelokaler, ref. Mm. : Alice

 

2.     Vores brev til kommunen. Anne vil rykke Birgit Donslund, idet vi venter et svar for at kunne arbejde videre med hele sagen.

Vi håber/forventer at vores krav forhandles færdig med Rådmanden inden lokalplaner kommer i byrådet.

 

3.     Skulpturen foran kirken. Når saven har ridset det sidste strøg, vil vi afholde en fernisering for at markere det. Datoen har vi ikke endnu.

 

4. En gruppe med bl.a. Poul H.Poulsen, Kirsten Tolstrup, Carsten Hansen m.fl arbejder for at oprette et besøgscenter i Mårslet. Nu med flytbart udsigtstårn.

F.eks. kunne det sættes op på et overdrev i nærheden af Langballevænget. Det geniale ved at det kan flyttes er at det ikke kræver byggetilladelse.

Kommunen, v/Ole Skou Rasmussen, synes det er en god ide.

Gruppen arbejder videre.

 

 

Til kalenderen:

 

Nye mødedatoer efter sommerferien:

 

Mandag den 8.august

 

Tirsdag den 6.september

 

Onsdag den 5.oktober

 

Torsdag den 3.november

 

Mandag den 1.december

 

 

Referant: Tina H. Vestergaard