Torsdag den 5. januar

Kl. 19.00

 

 

Mødenr.

1/06               

Mødested:

HalHuset

Referent:

Alice Sørensen

Bilag:

 

Side:

1

Deltagere:  

Tina Vestergaard  (TV)

Keld Schmidt-Møller  (KSM) 

Jacob Lind  (JL)  

Emma Søe (ES)

Poul Hakon Poulsen  (PHP)         

Kirsten Tolstrup (KT)

Bjarke Jonassen (BJ)

Alice Sørensen  (AS)

 

 

 

Bem.:

Pkt.

Dagsorden

 

 

Ingen fremmødte

1.

Åbent hus

 

 

 

Godkendt

2.

Referat

 

 

Ingen kommentar

3.

Fastlæggelse af dagsorden

 

 

 

 

 

Lokalplan 698:

Lokalplanen 698, som blev vedtaget i byrådet den 2. november er nu endelig blevet offentliggjort.

Aktivitetsliste 2006:

Vi har sendt vor 4 sider lange aktivitetsliste for 2006 til kommunen sammen med ansøgningen om tilskud til fællesrådets arbejde.

Fællesrådsseminar:

Keld Schmidt-Møller og Tina Vestergaard deltager i fællesrådsseminar hos Århus Kommune den 06. februar.

Tandervej 6 A:

Mårslet Fællesråd har sendt indsigelse ind mod den påtænkte udbygning af Tandervej 6A. Indsigelsens ordlyd er som følger ”Det tilsendte materiale dokumenterer på ingen måde, at den ansøgte overskridelse af højde og bebyggelsesprocent vil give en bygning i harmoni med bymidten i øvrigt. På denne baggrund kan Mårslet Fællesråd derfor ikke anbefale de fornødne dispensationer”

Repræsentantskabsmøde den 28.02

De 2 nyeste medlemmer af FU Bjarke Jonassen og Alice Sørensen ønsker at træde ud af FU. Vi søger derfor nye medlemmer med lyst og energi til at deltage i FU’s arbejde.

Midgården:

Poul H Poulsen tager kontakt til Poul Bülow med henblik på at undersøge, hvordan vi kan hjælpe med at få opnormeret Midgården med lidt mere personale.

    4.

Siden sidst

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikudvalget afventer stadig kommunens svar på trafiknotatet omkring prioriteringer.

Stien Langballevej-Bedervej er udbudt i licitation og forventes opstartet i marts/2006.

5

Trafik-og byplanudvalg

 

 

 

Miljøudvalget har fået 2 nye medlemmer, Karin og Ulrik Bjørnson, som bydes meget velkomment

6

Miljøudvalg

 

 

 

Økonomien ser fin ud, der forventes et mindre overskud for 2005.

Kommunal bevilling 2006 endnu ikke modtaget, beløbet forventes en anelse højere end i 2005.

Budget for 2006 forelægges på repræsentantskabsmødet.

7

Økonomi

 

 

 

 

8

Bladøkonomi

 

 

Aktivitetslisten for 2006 forelægges til behandling på repræsentantskabsmødet. Herefter udarbejdes handlingsplaner for prioriterede aktiviteter.

    9

Prioriteringer

 

                       

Keld Schmidt-Møller skriver ”Nyt fra fællesrådet”

   10

Stof til blad og web

 

 

 

Næste møde er 07.02 kl. 19.00 i HalHuset   

Fællesrådets repræsentantskabsmøde 28.02.06

 

11

Evt. – næste møde