Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i

Mårslet Fællesråd

onsdag den 29. marts 2006

 

 

Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent

Ivan Dybvad påtog sig dirigentrollen.

 

Ad. Pkt. 2 Valg af referent

FU’s sekretær Kurt Søe

 

Ad. Pkt. 3 Forslag til ændring af vedtægter

Forslaget omhandler muligheden for optagelse af enkeltpersoner som medlemmer.

 

Dirigenten gjorde opmærksom på at vedtægtsændringer ifølge vedtægterne ved dette ekstraordinære møde blot kræver almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

Keld Schmidt Møller forklarede i begrundelsen for forslaget, at der er mange aktive mennesker i byen som udviser stor interesse for Fællesrådets arbejde, men at disse ikke nødvendigvis er medlem af en forening.

Altså, en større skare knyttes tættere til fællesrådet, så man ’kender hinanden’ på en anden måde’ – og et mindre prsonligt kontingent vil være til gavn for foreningens økonomi.

 

Forslaget blev godkendt med fem stemmer for forslaget ud af seks mulige. En stemt imod.

 

Ad. Pkt. 4 Evt.

Mølleparkens repræsentant nævnte, at man i hans grundejerforening ikke kan se pointn i enkeltpersoner som medlemmer. Måske vil dise ’fylde’ for meget.

 

Flemming Brandt Nielsen fortalte, at dette forslag havde været rintig længe undervejs.

 

 

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

Mårslet den 29. marts 2006

 

For referat:                                                                  Dirigent

 

____________________________                           ________________________________

Kurt Søe                                                                     Ivan Dybvad

 

Formand

 

____________________________

Ivan Dybvad