Referat fra ekstraordinært FU-møde den 6. juni 2007, kl. 17,00.

 

Tilstede:

 

Jacob Lind

Poul H. Poulsen

Tina Vestergaard

Birthe Halvorsen

Keld Schmidt Møller

Kirsten Tolstrup

Ivan Dybvad

 

 

 

Dagsorden:

 

1)      Drøftelse af forskellige aspekter i relation til afholdelse af ekstraordinært rep.møde inden sommerferien, samt hvad dagsordnen på et sådan møde skal være

2)      Evt.

 

Ad 1:

Sagen drøftet, hvor det blev besluttet til at indkalde til ekstraordinært rep.møde den 26.06.07, med det formål, at redegøre for handlinger i forbindelse med ”Kioskprojektet”, samt redegøre for enkelte FU -medlemmers interesseområder. 

 

Ad 2:

Intet

 

 

 

Den 09.06.07 fik vi en anmodning fra to medlemsforeninger, samt en endnu ikke godkendt forening om afholdelse af ekstraordinært rep.møde. Emnet er ønsket om ”en drøftelse af FU’s behandling af ”kioskprojektet” og de problemer omkring sammenblanding af interesser, som denne sag har været med til at afdække. I forlængelse af denne drøftelse ønskes et nyvalg til FU”.

 

Efter en del mailkorrespondance blev det besluttet, at der ønskes konstateret ved en afstemning, om der i medlemsforeningerne er tillid til Forretningsudvalget. Såfremt det ikke er tilfældet stiller forretningsudvalget sine mandater til repræsentantskabets rådighed.

 

 

Referent:

 

Ivan Dybvad