Mødedeltagere:

Jakob Lind

Birthe Halvorsen

Poul Poulsen

Ivan Dybvad (fra kl. 20,15)

Kirsten Tolstrup/ref.

 

Afbud:

Kurt Søe

Emma Søe

Keld Møller Schmidt

 

Beslutningsreferat fra FU-mødet den 25.9.07

 

1) Referat og dagsorden godkendt.

 

2) Referat godkendt.

 

3) Økonomi bladet – Jakob har været til møde i Menighedsrådet om hvordan de gerne vil have meddelelser i bladet og økonomi og deadline.

 

4) Velkomstudvalg – oplæg fra Hans Ishøj – udsættes til næste møde.

 

5) Planstrategi 2008: Per Henrik har skrevet referat der er at finde på nettet.

 

6) Udkast til strategi til møde med kommune kommer fra Trafikgruppen.

 

7) Lokalplan 794: FU, ved Ivan kommer med udkast til indsigelser m baggrund da vi så har lejlighed til at gøre indsigelser som under tidligere lokalplanshøringer.

 

8) Der har ikke været stor tilslutning til fritidssport – der var kun 10 tilmeldinger. Der er forældre møde på torsdag med forældregruppe og Dgi har møde med Else Nejbjerg.

 

Borgerne har lavet fint oplæg omkr. De værdier man vil bevare i Langballe – det er aftalt med byplanafdelingen, Århus Kommune. At esensen heraf søges indarbejdet i kommuneplanrevisionen.

 

Skilt ved banen ”Møbelgården”. Jacob har kontaktet Stig Loft der meddelte at han har politiets og Odderbanens godkendelse til opsætning af skiltet.

Jacob svarer henvendelsen fra Lene.

 

Keld tager kontakt til Mårslet Kunstskole.

 

9) Ingen.

 

10 + 11) Jacob sender mail til Tina om at skrive i Mårsletbladet om Fritidssport.

 

Kirsten Tolstrup/25.9.2007