Mårslet i dag

Mårslet er et lille bysamfund godt 12 kilometer syd for Århus - på landet, men alligevel nær byen. Så sent som i 1880 domineret af nogle få bondegårde – i dag en åben og moderne by med en gammel bymidte og knap 4.000 indbyggere fordelt på godt 1.100 husstande.
Byen er kendt for sin smukke beliggenhed nær Jelshøj og Vilhelmsborg. Den fredede Giber Å løber gennem centrum og markerer en bymidte. Markerne går som to kiler ind i byen, som sin størrelse taget i betragtning har et meget grønt centrum.

Byen har én folkeskole, én idrætsforening, én kirke og få dagligvarebutikker. Derfor forholder byens indbyggere sig i vid udstrækning til og mødes i de samme institutioner. Det giver en vis fælles kulturel forståelse - man definerer sig hurtigt som mårsletter.

Mårslet er også et rigt samfund. Gennemsnitsindkomsten i postdistriktet 8320 rundede 535.000 kr. pr. husstand pr. januar 2003 - det højeste i hele det vestlige Danmark.

Bymiljøet er ikke specielt prangende, men byen er karakteriseret ved at have forholdsvis få små boliger, der normalt trækker ned i statistikken over indkomster, og forholdsvis mange almindelige større parcelhuse, der kræver to indtægter - og altså trækker op i statistikken.

To nye udstykninger er på vej i det sydlige Mårslet og to i nord. De vil tilføre byen mange hundrede nye boliger - op mod 1.000. Hvordan og hvor hurtigt det går, afhænger af interessen hos køberne - jorden er nemlig i privat eje og således ikke underlagt evt. kommunale / offentlige ønsker til en bestemt udbygningstakt. Se evt. linket til dispositionsplanen på en anden side under "Bag om 8320".

Mårslet har et stort antal foreninger (fx et brændevinslaug, en teaterforening, en stor idrætsforening og en lokalhistorisk forening), og byens unge opleves generelt som ressourcestærke forbrugere af sport og kultur. Ifølge politiets statistikker er byen lidt af et "smørhul", hvad kriminalitet angår.

Geografien
Mårslet sogn går op under Jelshøj i nord, ud til Ravnholt skov i vest, til Tander mod syd, og mod øst ud nær Beder station. Sognet går desuden i en kile ud til Århusbugten og rækker både over Moesgaard og Fiskerhuset.

Ud over Mårslet består sognet af byerne Hørret, som er den ældste by i sognet, af Langballe, som måske også er ældre end Mårslet, og Testrup, som er den yngste af distriktets landsbyer, opstået i 1100-tallet.

Postdistriktet 8320 er noget mindre end sognet. I nord er ydergrænsen Storhøj, i øst Oddervej og de første par huse på Moesgaard Allé. I syd går grænsen ved Tisetvej, hvor kun nogle få husstande hører under 8320.
Mod vest hører Battrup, Testrup, Ravnholt, Tiset og Obstrup med i postdistriktet.