Kilde: Nøgletal på postnumre (Danmarks Statistik), 1998 og følgende år
Aldersfordeling 1. januar 2004 - relative tal
Aldersgruppe 0-6 år 7-16 år 17-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år +
Mårslet 11- 18 7 16 35 15
Beder 10- 17 7 16 32 19
Malling 9- 16 7 17 32 19
Tranbjerg 8- 14 6 18 34 19
Solbjerg 10- 14 7 19 31 21
Hovedpostnr. 8000 9- 13 10 22 28 19
Landsgennemsnit 9- 13 9 21 28 21
Beskæftigelse fordelt på grupper 1. januar 2004 - relative tal
Arbejdsstilling Selvstændige og medhj. &Aelig;gtefæller Lønmodt., højeste og mellemste niveau Øvrige lønmodtagere Pensionister Øvrige ude af erhverv
Mårslet 5- 33 34 15 13
Beder 4- 34 29 20 13
Malling 5 24 35 22 13
Tranbjerg 3 21 43 22 12
Solbjerg 5 22 42 21 11
Hovedpostnr. 8000 4 19 39 22 15
Landsgennemsnit 5 19 38 24 14
Antal beboede boliger Antal indbyggere
År 1999 2001 2002 2003 2004 1998 2002 2003 2004
Mårslet 1373 1395 1409 1438 1507 3981 4054 4233 4302
Beder 1763 1792 1845 1859 1892 4505 4678 4728 4815
Malling 1665 1732 1744 1762 1776 4097 4385 4411 4421
Tranbjerg 3173 3189 3199 3211 3199 8043 7888 7813 7737
Solbjerg 1341 1384 1409 1426 1446 3463 3609 3651 3676
Hovedpostnr. 8000 362.831 368.678 372.038 375.232 378.373 817.979 840.192 845.731 851.474
Landsgennemsnit 2.404.112 1.452.827 2.436.553 2.448.307 2.460.974 5.294.860 5.383.507 5.397.640 5.411.405
Gennemsnitlig husstandsindkomst pr. husstand (1.000 kr.)
År 1998 2000 2001 2002 2003 2004
Mårslet 454 509 512 526 535 543
Beder 448 484 485 500 483 492
Malling 382 408 423 439 454 457
Tranbjerg 399 424 430 439 445 451
Solbjerg 412 446 443 461 465 476
Hovedpostnr. 8000 326 357 375 382 390
Landsgennemsnit 325 357 379 385 391
Gennemsnitlig bruttoindkomst pr. person over 15 år (1.000 kr.)
År 2003 2004
Mårslet 253 258
Beder 255 261
Malling 236 239
Tranbjerg 227 232
Solbjerg 229 237
Hovedpostnr. 8000 213 218
Landsgennemsnit 218 222
Antal husstande fordelt efter bruttoindkomst 2002, 2003 og 2004 - relativ fordeling
Indtægt Under 200.000 200-349.000 350-549.000 550.000 og over
Mårslet 14-14-14 13-14-13 28-25-22 44-47-50
Beder 20-20-19 20-20-21 24-23-22 37-37-39
Malling 24-24-23 21-20-21 24-24-23 30-32-33
Tranbjerg 18-18-18 22-22-22 31-30-29 28-30-31
Solbjerg 19-18-17 20-20-20 28-26-26 34-36-37
Hovedpostnr. 8000 31-30-30 24-24-24 24-24-23 21-22-24
Landsgennemsnit 31-30-30 24-24-24 24-23-23 21-23-24