Mårslet - ikke kun for børnefamilier

Det er ikke kun unge børnefamilier, der flytter til Mårslet. Også seniorerne er begyndt at finde vej i en lind strøm, og selv om de hverken har daginstitutioner eller skole som indgang til fællesskabet, så falder de godt til via andre netværk. Det viser et mini-rundspørge til nogle af beboerne i de tre seniorboligfællesskaber, Mårslet har fået, siden Karlsminde kom til som det første i 1999.

KarlsmindeKarlsminde består af 16 andelsboliger, som stod indflytningsklar november 1999. De fleste af beboerne i Karlsminde er i dag i nærheden af 70 år. Tre eller fire af de oprindelige indflyttere kom fra Mårslet, resten fra det nærmeste opland rundt om Mårslet. Men alle er faldet til, og mødet med Mårslet har været ”meget positivt”, mener Henning Andersen, formand for foreningen:
”Her er ikke de store indkøbsmuligheder, men vi har tog og bus, fred og ro, ingen urolige elementer og ingen kriminalitet. Her en skøn natur, som vi benytter os meget af. Og så er Mårslet jo så meget landsbysamfund endnu, at generalforsamlingen i brugsen er et årligt højdepunkt,” fortæller Henning Andersen med smil i stemmen.
Foreningens medlemmer både yder og nyder. Nogle af beboerne spiller badminton i TMG, og foreningen har meldt sig ind i Fællesrådet, men nok så bemærkelsesværdigt gik Karlsminde ind og påtog sig vedligeholdelsen af trampestien til Vilhelmsborg, mens den var helt ny. Bl.a. blev der gravet drænrør ned, da stien var mest pløret.

 

HasselhegnetHasselhegnet består af 18 huse. Beboerne begyndte at flytte ind sommeren 2001, såvel fra den nære som den fjerne geografi. De fleste har børn, svigerbørn og børnebørn i Mårslet eller en af byerne tæt på. Aldersfordelingen i dag er 50-82 år. Foreningens bestyrelse er meget opmærksom på, at aldersfordelingen ikke skal blive skæv. ”Vi skal jo ikke være et alderdomshjem,” som Aage Foss-Petersen siger om den diskussion, der sikkert foregår i mange seniorfællesskaber.
Målet med at flytte sammen i et seniorfællesskab har for flertallet været, mener han, at flytte i så god tid, at man også kommer til at føle sig hjemme i tide. ”Vi skal jo bo her, til vi skal bæres herfra,” som Aage Foss-Petersen siger.
Seniorerne i Hasselhegnet føler sig godt taget imod af byen, og Aage Foss-Petersen mener, at Mårslet er en god by med de faciliteter, der skal være: En brugs, tog, bus, tandlæge, fysioterapeut og et rigt foreningsliv, som Hasselhegnet benytter en del af. Det handler bl.a. om grundlovsfest og Sct. Hans, men Hasselhegnet er også repræsenteret i brændevinslauget, og nogle af beboerne har gået til stavgang på Kildevang:
Internt sidder beboerne i de 18 husstande med Aage Foss-Petersens ord ikke ”lårene af hinanden.” Men der er gåture hver dag, ugentlige kaffemøder og engang imellem filmaftener.
”Men dem, der bor her, har stadig en masse aktiviteter, de deltager i med gamle venner,” mener Aage Foss-Petersen.

Bo83, den østligste afdelingBo83 består af 60 almene seniorboliger på Hørretløkken. De er splittet op i to mindre enheder på hhv. 24 og 36 boliger med nogle parcelhuse midt imellem. Den første enhed blev taget i brug april 2003, den anden december 2004. Hovedparten af beboerne er et godt stykke over 65 år, men mange af de yngste går stadig på arbejde, fortæller Inga Havbjerg Petersen, som er formand for beboerforeningen. Hun anslår, at halvdelen af beboerne kom til ”udefra”, især fra Århus Syd. Det gjorde hun selv – og det var helt tilfældigt:
”Jeg kom her, fordi boligerne var her, og ellers var jeg aldrig kommet hertil,” konstaterer hun.
Men det, der startede som en praktisk foranstaltning, viste sig at blive ”helt fantastisk,” fortæller hun.
”Man skal selv være aktiv og gå til det, der bliver arrangeret, fx borgermøder, loppemarked og pinsefest. Til gengæld synes jeg, man falder rigtig hurtigt til. I andre byer, jeg kender, var det aldrig gået. Slet ikke på samme måde,” mener Inga Havbjerg Petersen.
Både hun og hendes mand bruger de tilbud, der er. De var fx begge to med til Fællesrådets repræsentantskabsmøde, men i hverdagen handler det om den lokale frimærkeklub, billard på Kildevang, fælleshusets sy- og strikkeklub, og så onsdags-gåturene med 10-15 andre fra foreningen. Noget af det ligger i Bo83’ eget regi, andet opsøger man i byens etablerede foreningsliv.
”Der er også en, der har lavet et engelskkursus for dem, der trænger til at få deres skoleengelsk pudset af,” fortæller Inga Havbjerg Petersen.
Hun tilskriver en del af succes’en, at halvdelen af beboerne ”ikke er flyttet til Mårslet, men bare har flyttet sig i Mårslet”.
”De ved alt om, hvad der foregår, og de har gjort en masse for at få os andre med,” fortæller Inga Havbjerg Petersen.

De første spæde skridt til Tanderparken..Tanderparken er byens nyeste seniorfællesskab. Det bliver bygget på den nye udstykning i byens sydlige udkant til indflytning i 2007. Nogle få af de 25 boliger er købt af folk fra Mårslet, men ligesom i de andre fællesskaber kommer hovedparten af de andre fra Århus Syd og Mårslets øvrige, nære opland.
Ingelise og Per Jensen skal flytte ud i Tanderparken. De er gamle mårslettere - har boet her i næsten 40 år.
”Vi flytter for at få noget mindre. Vi er begyndt at spille golf, og det går ud over tiden til hus og have. Og så ser vi det som en fremtidssikring af vores bolig. Vi flytter for at få noget, som vi kan bo i, til vi bliver rigtig gamle – vi vil jo gerne blive her,” fortæller Ingelise Jensen.
To andre af Tanderparkens fremtidige beboere er Inger Holmgaard og hendes mand Svend. De er egentlig gamle århusianere, men bor lige nu fast i et sommerhus i Salling. Det regner de med at beholde, så de i de første år faktisk kun skal bo i Mårslet i vintermånederne – og så når børnebørnene kalder. En af parrets sønner bor i Århus, en anden i Hasselager, og den tredje har netop købt hus i … Mårslet. Det glæder Inger Holmgaard meget. Hun føler sig som inkarneret bymenneske og ville gerne have haft en tilsvarende bolig inde i Århus, men de var ”alt for dyre”:
”Men det har bestemt hjulpet, at den yngste søn har købt hus herude også,” fortæller hun.
Hun ved ikke, hvordan hun og hendes mand kommer til at bruge byen:
”Vi har en stor vennekreds i forvejen og er måske ikke så udfarende. Vi er heller ikke de store motionister, ud over at vi elsker at gå tur. Men nu ser vi på området og falder til ro,” som hun siger.

Se her, hvor seniorboligerne ligger: