Her kan du komme videre til:

 • MFoto: Kurt Søeårslet Juletræslaug, kontakt Kaj Christensen på tlf. 8629 1350. Mail: kajc@kalis.dk
  Juletræslauget står - udover byens juletræ - for forskellige aktiviteter under den årlige Byfest, Nytårsluntningen 1. januar - og flere andre aktiviteter.

 • Mårslet Børnefestivals Venner, støtteforening for Mårslet Børnefestival, som foregår over to dage i juni hvert år.
  Eventuelle bidrag vil udelukkende blive brugt til at finansiere arrangementer ved festivalen. Bidrag af valgfri størrelse kan indbetales på foreningens konto: 5076 0001245674. Kontakt formand Rakel Yde Olesen på rakelyde@hotmail.com

 • Mårslet Brændevinslaug er et upolitisk og udemokratisk interessefællesskab især for lokale, som kan lide at færdes i naturen og sætte dens milde gaver på snaps. Vi har hemmelige optagelsesritualer. Du kan købe flere af vore spændende krydderblandinger i SuperBrugsen i Mårslet - eller dem alle på vores hjemmeside, hvis du ikke bor i nærheden af Mårslet. Kontakt: Oldermand Hugo Kristensen, tlf. 8629 0447. Mail: oldermand@maarsletsnaps.dk. Generel mailadresse: info@maarsletsnaps.dk

 • Mårslet Aftenskole kontakt Henny Margrethe Bauning, Langballevej 168, tlf. 8629 0649.

 • Lokalhistorisk forening. Støtteforening for arkivet. Hjælper i forbindelse med arkivets faste åbning hver måned.
  Har man ønske om besøg på et andet tidspunkt, kontakt da Edvard Borgbjerg, tlf. 8629 2148, eller Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680.

 • Mårslet Skoles Venner er en forening, der økonomisk yder støtte til ekstraordinære aktiviteter for eleverne på Mårslet Skole, især musik, teater og idræt. Bevillingerne afhænger af de midler, som MSV får gennem et frivilligt, årligt medlemskontingent på 95 kr. fra elevernes forældre. Pr. 20. marts 2009 har foreningen 203 medlemmer. MSV kan kontaktes via formanden Lone Thuesen, 86 12 23 98 eller via e-mail til maarsletskolesvenner@hotmail.dk

 • Mårslet Bridgeklub Se hjemmesiden for yderligere info.

 • Aktive Kvinder - Tranbjerg-Mårslet er en lokal afdeling af " Aktive Kvinder i Danmark ". Find vores arrangementer på Mårslet-nettets kalender fra september til maj, og læs mere om foreningen på hjemmesiden.

 • Mårslet Frimærke- og Møntklub - en klub, der arbejder for at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og mønter i Mårslet og omegn samt at bistå medlemmerne i alle filatelistiske og numismatiske forhold. Klubben mødes hver tirsdag fra kl. 19.00 i spisestuen på lokalcenter Kildevang.


  Politiske foreninger:  . Socialdemokraterne Solbjerg-Mårslet, formand Sven Andersen, Mustrupvej 201, 8320 Mårslet, tlf. 2034 4308,
  Mail: sven.andersen@mail.dk


  Det' for børn:

  . Mårslet skoleskak


  . KFUM-spejderne - en flok glade spejdere med et godt kammeratskab. Bor i Spejderhuset, Obstrupvej 6, lige over for SFO-trekanten. Gruppen er både for drenge og piger.

  . De grønne Pigespejdere i Mårslet - knap 120 børn og unge, der holder til i spejderhuset på Obstrupvej 6, lige over for Mårslet skoles SFO.
  Gruppeleder og kontaktperson: Sheila Truelsen, Langballevej 116, 8320 Mårslet, tlf. 8629 8667, e-mail: truelsen@privat.dk


  . Giber Å Gruppe - DDS. De Blå Spejdere i Mårslet er for piger og drenge i aldre aldre. Vi holder til i det nye spejderhus på Nymarksvej 4.