El, Vand, Varme

Mårslet Vandværk
v/Willy Tang Pedersen
Frøkærparken 102
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0888

Vandværkspasser: Kaj Jørgen Lambertsen.
Er der problemer med vandforsyningen, er telefonnummeret døgnet rundt: 8629 8688.
Mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Østjysk Elforsyning
Knudsminde 10
8300 Odder
Tlf. 8780 1177
Fax 8780 1199
Mail: mail@oestjysk-energi.dk
Kontortid 8-15
Ved driftsforstyrrelser: Kontakt døgnvagt på tlf. 8780 1177
Energirådgivning - Energistyring
Energisyn - Miljøledelse mm


Århus Kommunale Værker er den 1. januar 2007 afløst af de to forvaltninger 'Affald og Varme' samt 'Vand og Spildevand'.
Vand klarer Mårslet selv med Mårslet Vandværk, se ovenfor. Mht spildevand hører vi ind under 'Kloak og Renseanlæg' - kontakt ved problemer med spildevand driftscentralen, som er bemandet hele døgnet og besvarer opkald uden for normal åbningstid. Tlf. 89 40 18 00.

Affald og Varme:

Varme: Driftsforstyrrelser: I driftscentralen bliver varmeforsyningen overvåget hele døgnet, og vagten tager telefonen uden for normal åbningstid. 89 40 15 00.

Affald:
Indsamling, beholdere, storskrald m. m. - kontakt Brugercentret, tlf. 8744 1144
Åbningstider: mandag - torsdag 8:00 - 15:30, fredag 8:00 - 15:00.