Indtast Søgeord og tryk på
  Sorter efter fornavn, efternavn eller adresse
    Klik her for at tilmelde dig
     
Navn Adresse By Link
Jacobsen, Lone Heltborg Frøkærparken 28320 Mårslet link 
Aasborg, Susanne  Bedervej 108320 Mårslet  
Abrahamsen, Karin  Baneleddet 138320 Mårslet link 
Albertsen, Lisbet  Nymarksvej 20 C8320 Mårslet  
Alnor, Lisbeth  Kærlodden 18320 Mårslet  
Andersen, Anders  Nymarks Allé 508320 Mårslet  
Andersen, John  Damgårdstoften 468320 Mårslet link 
Andersen, Pernille  Piganavej 88320 Mårslet  
Andersen, Jimmi  Visbjerg Hegn 758320 Mårslet  
Andersen, Niels Jesper  Gyldenkronesvej 148320 Mårslet  
Andersen, Karina Anne  Langballevej 498320 Mårslet link 
Andersen, Tage  Hørretvej 98320 Mårslet  
Andersen, Lis  Borrevænget 78320 Mårslet  
Andersen, Jørgen Brandt Gyldenkronevej 338320 Mårslet  
Andersen, Jytte Brahe Gyldenkronesvej 148320 Mårslet  
Andersen, Tove Kemp Marklodden 78320 Mårslet  
Andersen, Ruth  Hørretvej 98320 Mårslet  
Andersen, Helmer Kemp Marklodden 78320 Mårslet  
Andersen, Finn Lund Langballevænget 208320 Mårslet  
Andersen, Bo  Tandervej 148320 Mårslet link 
Andresen, Tine  Hørretløkkevej 28320 Mårslet  
Andresen, Jens  Storhøjvej 6
Storhøj
8320 Mårslet  
Anesen, Susanne  Piganavej 98320 Mårslet  
Anesen, Torben Normand Piganavej 98320 Mårslet  
Astrup, Søren Stigaard Hørretløkken 4338320 Mårslet  
Astrup, Merete Stigaard Hørretløkken 4338320 Mårslet  
Barrett, Lene  Ikke oplyst8320 Mårslet  
Bay , John  Præstegårdsvej 968320 Mårslet  
Bay , Anna Vinding  Præstegårdsvej 96 8320 Mårslet  
Beck, Jørgen  Nymarks Allé 2568320 Mårslet  
Bertelsen, Astrid Bruun Englodden 1
Storhøj
8320 Mårslet  
Birkeholm, Lotte  Gyldenkronesvej 98320 Mårslet  
Birkeholm, Frederikke Møller Mustrupvej 658320 Mårslet  
Birkeholm, Steffen Møller Mustrupvej 658320 Mårslet  
Bisgaard, Per  Hulvej 48320 Mårslet link 
Bjerre, Birgit  Eskegårdsvej 3 Mårslet  
Björnsson, Karin Bredmose Visbjerg Hegn 1218320 Mårslet  
Björnsson, Ulrik  Visbjerg Hegn 1218320 Mårslet  
Bjørnlund, Holger  Visbjerg Hegn 1048320 Mårslet  
Blomgren, Margrete  Bakkelodden 2
Storhøj
8320 Mårslet  
Bogner, Margrethe  Hørret Byvej 138320 Mårslet link 
Brandt, Pernille  Nymarksvej 24 F8320 Mårslet  
Brendstrup, Stefan  Ovesdal 278320 Mårslet  
Breyen, Henrik  Ved Kirken 88320 Mårslet  
Bruhn, Lars  Nymarksvej 18K8320 Mårslet  
Brünings-Hansen, Jens  Englodden 1
Storhøj
8320 Mårslet  
Bruno, Mette  Obstrupvej 12B8320 Mårslet  
Brændgaard, William Sparre Langballevænget 1108320 Mårslet  
Brøndum, Helle  Agervej 518320 Mårslet  
Buch, Kristina  Piganavej 128320 Mårslet  
Buchardt, Sebastian  Langballevænget 1008320 Mårslet  
Buchardt, Matina  Langballevænget 1008320 Mårslet  
Bundgaard, Thorleif  Baneleddet 138320 Mårslet link 
Bundgaard, Mikkel  Baneleddet 138320 Mårslet link 
Bundgaard, Katrine  Baneleddet 138320 Mårslet link 
Bundgaard, Claus  Frøkærparken 158320 Mårslet  
Bundgaard, Bettina  Frøkærparken 158320 Mårslet  
Bye, Tor Egil Tandervej 338320 Mårslet  
Byriel, Søren og Ulla  Langballevej 1488320 Mårslet  
Carstensen, Svend B. Lindegårdsvej 8 A8320 Mårslet link 
Christensen, Svend-Ove  Præstegårdsvej 118320 Mårslet link 
Christensen, Hans Rubech Testrupvej 115
Testrup
8320 Mårslet  
Christensen, Torben  Hørretvej 528320 Mårslet link 
Christensen, Palle Klærke Visbjerg Hegn 278320 Mårslet  
Christensen, Ole Haubo Kærlodden 18320 Mårslet  
Christensen, Lisbeth  Hørretvej 138320 Mårslet  
Christensen, Kaj  Hørretvej 138320 Mårslet  
Christiansen, Marianne  Mustrupvej 1878320 Mårslet link 
Christiansen, Poul  Gyldenkronesvej 278320 Mårslet  
Christiansen, Lin Ellerup Ved Kirken 148320 Mårslet  
Christiansen, Inger  Gyldenkronesvej 278320 Mårslet  
Christiansen, Frits  Ved Kirken 148320 Mårslet  
Christiansen, Birger  Langballevej 188320 Mårslet  
Clausen, Helle  Tandervej 118320 Mårslet  
Cordes, Steffen  Nymarksvej 24 H8320 Mårslet link 
Cordes, Hedi Andersen Nymarksvej 18 A8320 Mårslet  
Crone, Carl Gerhard Lichtenberg Marklodden 88320 Mårslet  
Crone, Birthe Lichtenberg Marklodden 88320 Mårslet  
Dalgaard, Per  Testrupvej 1098320 Mårslet  
Dalgaard, Anne Grethe  Langballevej 1208320 Mårslet  
Dalsager, Laila  Højballevej 568320 Mårslet link 
Dalsgaard, Sigurd  Præstegårdsvej 418320 Mårslet  
Dam, Claus  Visbjerg Hegn 1728320 Mårslet  
Damkjær, Sofie Rimmen Nymarksvej 22 E8320 Mårslet  
Damkjær, Malthe Rimmen Nymarksvej 22 E8320 Mårslet  
Damkjær, Malene Rimmen Nymarksvej 22 E8320 Mårslet  
Damkjær, Kenneth  Nymarksvej 22 E8320 Mårslet  
Daugaard, Lene  Bedervej 198320 Mårslet link 
Djernæs , Morten  Langballevænget 28320 Mårslet  link 
Dybdahl, Thomas  Hørretløkken 508320 Mårslet link 
Dybvad, Mona  Langballevænget 1118320 Mårslet link 
Dybvad, Ivan  Gyldenkronesvej 378320 Mårslet  
Dybvad, Annie  Gyldenkronesvej 378320 Mårslet link 
Ebbesen, Annette Spinding Nymarks Allé 508320 Mårslet  
Ebbesen, Henrik Munk Kærlodden 108320 Mårslet  
Egholm, Lilli  Ved Kirken 108320 Mårslet link 
Egholm, Keld  Ved Kirken 108320 Mårslet link 
Ejsing, Bente  Æblehegnet 6
Storhøj
8320 Mårslet  
Enevoldsen, Poul Oxvig Præstegårdsvej 578320 Mårslet  
Enevoldsen, Per  Banevej 48320 Mårslet  
Enevoldsen, Jytte  Banevej 48320 Mårslet  
Enevoldsen, Anette  Præstegårdsvej 578320 Mårslet  
Erichsen, Jonas Aaen Hørretvej 36 8320 Mårslet link 
Eriksen, Eva  Åbakken 78320 Mårslet  
Faddy, Kirsten  Nymarksvej 14 F8320 Mårslet  
Finck, Kaspar  Nymarks alle 678320 Mårslet  
Fisker, Stine Ryom Ovesdal 58320 Mårslet link 
Fisker, Peter  Ovesdal 58320 Mårslet link 
Fisker, Jeanne  Præstegårdsvej 298320 Mårslet  
Fisker, Dorthe Ryom Ovesdal 58320 Mårslet link 
Fisker, Anders Ryom Ovesdal 58320 Mårslet link 
Fitje, Marie og Sjur  Visbjerg Hegn 218320 Mårslet  
Fogh, Torben  Frøkærparken 228320 Mårslet  
Fogh, Steen  Borrevænget 128320 Mårslet  
Fogh, Jens Olaf Svanholm Frøkærparken 228320 Mårslet  
Fogh, Elise Møller Borrevænget 128320 Mårslet  
Fogh, Bettina Svanholm Frøkærparken 228320 Mårslet  
Fredensvang, Vibeke  Borrevænget 38320 Mårslet  
Fredensvang, Bjarne  Borrevænget 38320 Mårslet  
Frederiksen, Asger Stougaard Langballevænget 288320 Mårslet  
Frederiksen, Thea Stougaard Langballevænget 288320 Mårslet  
Frederiksen, Charlotte Møller Langballevænget 288320 Mårslet  
Frederiksen, Jens Stougaard Langballevænget 288320 Mårslet  
Gaarsted, Iver  Gyldenkronesvej 78320 Mårslet  
Gaarsted, Birgitte  Gyldenkronesvej 78320 Mårslet  
Gade, Ole S. Præstegårdsvej 298320 Mårslet  
Gierahn, Inge Kaldal Nymarksvej 18d8320 Mårslet  
Ginnerup, Lene  Bedervej 158320 Mårslet  
Gisselmann, Frank  Bakkelodden 7
Storhøj
8320 Mårslet  
Glud, Birgit  Præstegårdsvej 948320 Mårslet  
Granslev, Poul  Præstegårdsvej 898320 Mårslet link 
Granslev, Kirsten  Præstegårdsvej 898320 Mårslet link 
Grün, Ulla  Bakkelodden 7
Storhøj
8320 Mårslet  
Guldmann, Helle  Visbjerg Hegn 958320 Mårslet link 
Gynther-Sørensen, Lone  Nymarksvej 14 L8320 Mårslet link 
Gynther-Sørensen, Esben  Nymarksvej 14 L8320 Mårslet link 
Hahn, Peter  Englodden 7
Storhøj
8320 Mårslet  
Hall, Nicoline  Frøkærparken 88320 Mårslet  
Halvorsen, Birte  Langballevej 188320 Mårslet  
Hansen, Henning  Testrupvej 167
Testrup
8320  
Hansen, Peter Kring Gl. Bedervej 108320 Mårslet  
Hansen, Anders Kring Gl. Bedervej 108320 Mårslet  
Hansen, Thomas Riis Præstegårdsvej 558320 Mårslet link 
Hansen, Per Henrik  Gl. Bedervej 108320 Mårslet link 
Hansen, Ole  Bedervej 1388320 Mårslet  
Hansen, Hans Chr.  Ovesdal 78320 Mårslet  
Hansen, Britta Marie  Marklodden 68320 Mårslet  
Hansen, Bente  Ovesdal 78320 Mårslet  
Harbo, Niels Jakob Visbjerg Hegn 1428320 Mårslet link 
Hasselholm, Anne  Langballevænget 168320 Mårslet  
Hasselstrøm, Lars  Hørretløkken 4538320 Mårslet  
Hasselstrøm, Julie Kirk Hørretløkken 4538320 Mårslet  
Hasselstrøm, Jeanette Kirk Hørretløkken 4538320 Mårslet  
Haulrik, Jetta Bach Visbjerg Hegn 348320 Mårslet  
Haunstrup, Jørgen  Præstegårdsvej 278320 Mårslet  
Hebsgaard, Carsten  Præstegaardsvej 738320 Mårslet  
Helmer, Børge  Storhøjvej 16
Storhøj
8320 Mårslet  
Henriksen, Ulla  Gyldenkronesvej 68320 Mårslet  
Henriksen, Peter  Nymarksvej 16 P8320 Mårslet  
Henriksen, Mette  Nymarksvej 16 P8320 Mårslet  
Henriksen, Lena  Bedervej 148320 Mårslet  
Henriksen, Jan  Gyldenkronesvej 68320 Mårslet  
Henriksen, Charlotte  Nymarks alle 1408320 Mårslet  
Hildebrand, Annette  Kratleddet 68320 Mårslet  
Hjermind, Birgit  Præstegårdsvej 858320 Mårslet  
Hjorth, Palle  Langballevej 498320 Mårslet link 
Holm, Inga  Borrevænget 88320 Mårslet  
Holste, Torben  Langballevænget 708320 Mårslet  
Holste, Dorthe  Langballevænget 708320 Mårslet  
Hulemose, Hartvig  Hørretvej 34 B8320 Mårslet  
Hulemose, Else Marie  Hørretvej 34 B8320 Mårslet  
Hundsdahl, Connie  Englodden 7
Storhøj
8320 Mårslet  
Hviid, Dorthe  Langballevej 1428320 Mårslet  
Hviid, Henrik  Langballevej 1428320 Mårslet  
Hviid, Helle  Nymarks Allé 230 B8320 Mårslet  
Hviid, Claus  Langballevej 1408320 Mårslet  
Hyldborg, Gerda  Mølleparken 188320 Mårslet  
Høegh, Lars  Højballevej 608320 Mårslet  
Høgh, Ulla  Hørret Byvej 68320 Mårslet  
Høstrup, Jan  Langballevænget 988320 Mårslet  
Ishøy, Ulla  Præstegårdsvej 128320 Mårslet  
Ishøy, Hans  Præstegårdsvej 128320 Mårslet  
Iversen, Søren Legarth Langballevej 498320 Mårslet  
Iversen, Tine Legarth Langballevej 498320 Mårslet  
Iversen, Kirsten  Visbjerg Hegn 1418320 Mårslet  
Jacobsen, Claus  Baneleddet 28320 Mårslet  
Jacobsen, Henrik  Ovesdal 88320 Mårslet link 
Jakobsen, Malene  Visbjerg Hegn 118320 Mårslet  
Jakobsen, Karin Møller Visbjerg Hegn 118320 Mårslet  
Jakobsen, Emil  Visbjerg Hegn 118320 Mårslet  
Jakobsen, Solveig Kring Gl. Bedervej 108320 Mårslet  
Jegsen, Jørgen  Mustrupvej 538320 Mårslet  
Jensen, Frank  Præstegårdsvej 328320 Mårslet  
Jensen, Poul Erik  Kratleddet 58320 Mårslet  
Jensen, Palle Eli Marklodden 68320 Mårslet  
Jensen, Karl Jørgen  Bedervej 608320 Mårslet  
Jensen, Jørn Ringsø Nymarksvej 20A8320 Mårslet  
Jensen, Jens Jørgen Jyn Obstrupvej 168320 Mårslet  
Jensen, Hanne Salling Kratleddet 58320 Mårslet  
Jensen, Edith  Toftevangen 78320 Mårslet  
Jensen, Chr. Schmidt Oddervej 3128320 Mårslet  
Jensen, Arne Møller Mølleparken 88320 Mårslet  
Jespersen, Bente Juncher Obstrupvej 218320 Mårslet  
Johansen, John  Visbjerg Hegn 198320 Mårslet  
Johnsen, Bjarne Steengaard Nymarksvej 16 A8320 Mårslet  
Johnsen, Anna Birk Svanholm Frøkærparken 228320 Mårslet  
Jonassen, Bjarke  Baneleddet 188320 Mårslet  
Juhler, Hanne  Langballevænget 208320 Mårslet  
Jørgensen, Aage  Bakkelodden 2
Storhøj
8320 Mårslet  
Jørgensen, Vivi  Storhøjvej 14
Storhøj
8320 Mårslet  
Jørgensen, Lars  Hørretløkken 3198320 Mårslet  
Jørgensen, Klaus Falk Storhøjvej 14
Storhøj
8320 Mårslet  
Jørgensen, Jens Ole  Obstrupvej 88320 Mårslet  
Jørgensen, Hans Jørgen  Gyldenkronesvej 18320 Mårslet  
Kaae, Sussie  Ovesdal 638320 Mårslet  
Kaae, Hans-Ole  Ovesdal 638320 Mårslet link 
Kaasbøl, Else Marie  Bedervej 1388320 Mårslet  
Karsø, Lise Engsig Hørretløkken 1828320 Mårslet  
Kirkeby, Bent  Frøkjærparken 378320 Mårslet link 
Kirkegaard, Sonja  Langballevej 1028320 Mårslet  
Kirkegaard, Jan  Langballevej 1028320 Mårslet  
Kjærgaard, Torben  Langballevej 168320 Mårslet  
Kjærgaard, Karen-Marie  Nymarksvej 24 D8320 Mårslet  
Kløverpris, Mette  Præstegårdsvej 598320 Mårslet  
Kløverpris, Henrik  Præstegårdsvej 598320 Mårslet  
Knudsen, Marius Dahl Langballevej 448320 Mårslet  
Knudsen, Marie  Borrevænget 58320 Mårslet  
Knudsen, Lise  Langballevej 448320 Mårslet  
Knudsen, Knud  Borrevænget 58320 Mårslet  
Knudsen, Dorthe  Langballevej 1428320 Mårslet  
Kristensen, Jan Høgh MårsletByvej 148320 Mårslet  
Kristensen, Erik  Frøkærparken 458320 Mårslet  
Kristensen, Annette  Præstegårdsvej 258320 Mårslet link 
Kristiansen, Flemming  Borrevænget 68320 Måslet  
Kristiansen, Lars Kristian  Frøkærparken 848320 Mårslet  
Kristiansen, Ann-Britt C.F. Tandervej 338320 Mårslet  
Krogh, Anette  Hulvej 48320 Mårslet link 
la Cour , Ruth  Visbjerg Hegn 109 8320 Mårslet  
Lange, Jens  Gyldenkronesvej 118320 Mårslet  
Larsen, Christian A. Thostrup Mustrupvej 2618320 Mårslet  
Larsen, Ellen  Hørretløkken 3898320 Mårslet  
Larsen, Vagn  Hørretløkken 3898320 Mårslet  
Larsen, Randi Thostrup Mustrupvej 2618320 Mårslet  
Larsen, Nanna Thostrup Mustrupvej 2618320 Mårslet  
Larsen, Martin  Langballevænget 1168320 Mårslet  
Larsen, Claus  Mustrupvej 2618320 Mårslet  
Larson, Margit  Englodden 4
Storhøj
8320 Mårslet  
Larson, Carel  Englodden 4
Storhøj
8320 Mårslet  
Lassen, Mogens  Hørretløkken 2778320 Mårslet  
Lauridsen, Karen  Æblehegnet 3
Storhøj
8320 Mårslet  
Lauridsen, Jens Birk Æblehegnet 3
Storhøj
8320 Mårslet  
Lauritsen, Susanne  Gyldenkronesvej 468320 Mårslet  
Lauritsen, Jørgen  Gyldenkronesvej 468320 Mårslet link 
Laursen, Peter  Engleddet 28320 Mårslet link 
Laursen, Martin Glud Præstegårdsvej 948320 Mårslet  
Laursen, Mathias Glud Præstegårdsvej 948320 Mårslet  
Laursen, Marianne Grøn Frøkærparken 828320 Mårslet  
Laursen, Kurt Kirkedal Bedervej 148320 Mårslet link 
Laursen, Johnny B. Præstegårdsvej 948320 Mårslet  
Laursen, Henriette Mørk Balskilde Tandervej 508320 Mårslet  
Laursen, Finn  Frøkærparken 828320 Mårslet  
Laursen, Dan Balskilde Tandervej 508320 Mårslet link 
Leth, Kristian  Nymarksvej 14 c8320 Mårslet  
Leth, Henriette Lundbøl Nymarksvej 14 c8320 Mårslet  
Leth, Tina  Langballevej 338320 Mårslet  
Leth, Pernille  Langballevej 338320 Mårslet  
Leth, Patrick  Langballevej 338320 Mårslet  
Leth, Julie  Langballevej 338320 Mårslet  
Leth, Jens  Langballevej 338320 Mårslet  
Leth, Anna Lindebo Storhøjvej 6
Storhøj
8320 Mårslet  
Lindskrog, Bjarne  Borrevænget 78320 Mårslet  
Lodberg, Helle  Langballevej 1748320 Mårslet  
Loft, Iben Andsbjerg Langballevej 1118320 Mårslet  
Loft, Erik  Langballevej 1118320 Mårslet  
Lund, Morten  Mølleparken 188320 Mårslet  
Lund, Lars  Frøkærparken 988320 Mårslet link 
Lundgren, Robin  Hørretløkken 4238320 Mårslet  
Lysdahl, Henrik  Hørretløkken 408320 Mårslet  
Lysdahl, Helle  Hørretløkken 408320 Mårslet  
Lysholdt, Ingrid  Præstegårdsvej 118320 Mårslet link 
Madsen, Knud Søndergaard Tandervej 418320 Mårslet  
Madsen, Elisa Søndergaard Tandervej 418320 Mårslet  
Madsen, Lars A. Banevej 18320 Mårslet link 
Madsen, Tina Wadsholt Langballevænget 1048320 Mårslet  
Madsen, Søren Wadsholt Langballevænget 1048320 Mårslet  
Madsen, Mathilde Wadsholt Langballevænget 1048320 Mårslet  
Madsen, Kaj Dam Langballevænget 648320 Mårslet  
Madsen, Julie  Langballevej 468320 Mårslet  
Madsen, Jeppe Wadsholt Langballevænget 1048320 Mårslet  
Madsen, Irene  Langballevej 168320 Mårslet  
Madsen, Flemming  Agervej 218320 Mårslet  
Madsen, Anna  Agervej 218320 Mårslet  
Maron, Naja Bøttern Langballevænget 128320 Mårslet  
Maron, Patrick Bøttern Langballevænget 128320 Mårslet  
Maron, Karsten  Langballevænget 128320 Mårslet link 
Maron, Berit  Langballevænget 128320 Mårslet  
McTigue, Bill  Langballevej 23 B8320 Mårslet  
Middelfart, Lisbeth  Hørretløkken 3198320 Mårslet  
Mikkelsen, Bjarne Eberhard Uveavej 68320 Mårslet  
Mikkelsen, Christina L. Banevej 18320 Mårslet link 
Mikkelsen, Gunni F. H. Ovesdal 478320 Mårslet  
Mikkelsen, Poul  Piganavej 38320 Mårslet  
Mikkelsen, Bente  Piganavej 38320 Mårslet  
Mogensen, Lonni  Nymarksvej 16 G8320 Mårslet  
Mogensen, Lars  Nymarksvej 16 G8320 Mårslet  
Mogensen, Lars Koue Visbjerg Hegn 448320 Mårslet link 
Moldt, Lis  Hørretvej 198320 Mårslet link 
Moldt, Erik  Hørretvej 198320 Mårslet link 
Mortensen, Mette Hegnhøj Nymarksvej 20 L8320 Mårslet  
Mortensen, Mads Hegnhøj Nymarksvej 20 L8320 Mårslet  
Mortensen, Josefine Hegnhøj Nymarksvej 20 L8320 Mårslet  
Mortensen, Dorte Oksbjerre Obstrupvej 12 P8320 Mårslet  
Munkvad, Karsten  Æblehegnet 6
Storhøj
8320 Mårslet  
Møller, Mette  Gyldenkronesvej 138320 Mårslet  
Møller, Claus  Gyldenkronesvej 138320 Mårslet  
Møller-Jensen, Karen  Nymarks Allé 688320 Mårslet  
Mønster, Peter  Tandervej 26 A8320 Mårslet  
Nielsen, Erhardt  Langballevej 1308320 Mårslet  
Nielsen, Birgit  Visbjerg Hegn 1728320 Mårslet  
Nielsen, Knud-Erik  Langballevej 308320 Mårslet link 
Nielsen, Lars P. Nymarks Alle 1098320 Mårslet link 
Nielsen, Matilde Sall Nymarksallé 1388320 Mårslet  
Nielsen, Sebastian  Nymarksallé 1388320 Mårslet  
Nielsen, Bent  Hørretløkken 3918320 Mårslet  
Nielsen, Svend Hauge Langballevej 1548320 Mårslet  
Nielsen, Poul  Agervej 78320 Mårslet  
Nielsen, Lars Peter  Bedervej 938320 Mårslet  
Nielsen, Janne Kastbjerg Langballevej 1548320 Mårslet  
Nielsen, Bjarne  Nymarksvej 24 D8320 Mårslet  
Nielsen, Ane-Mie  Agervej 78320 Mårslet  
Nissen, Edel Sinkjær Ovesdal 228320 Mårslet  
Nordentoft, Steen  Pigananvej 108320 Mårslet  
Novak, Martin  Nevavej 28320 Mårslet  
Nyland, Steen  Langballevej 1748320 Mårslet  
Nørholm Truelsen, Truels  Gammel Bedervej 58320 Mårslet link 
Odgaard, Nina  Langballevej 468320 Mårslet  
Odgaard, Jonas  Langballevej 468320 Mårslet  
Odgaard, Johnny  Langballevej 468320 Mårslet  
Odgaard, Familien  Langballevej 468320 Mårslet  
Odgaard, Elsebet Madsen Langballevej 468320 Mårslet  
Oldenburg, Mikkel  Piganavej 88320 Mårslet  
Olesen, Mogens Møller Engleddet 38320 Mårslet  
Olesen, Margit  Testrupvej 1178320 Mårslet  
Olesen, Frank  Testrupvej 1178320 Mårslet  
Ortmann, Ulrik  Frøkærparken 1208320 Mårslet  
Ove, Anette  Hørretløkken 3858320 Mårslet  
Pedersen, Mogens  Mølleparken 58320 Mårslet  
Pedersen, Mikkel Reffstrup Ovesdal 258320 Mårslet  
Pedersen, Mette Busch Visbjerg Hegn 278320 Mårslet  
Pedersen, Mads Reffstrup Ovesdal 258320 Mårslet  
Pedersen, Lisbeth  Kærlodden 108320 Mårslet  
Pedersen, Kent  Bedervej 568320 Mårslet  
Pedersen, Jørn Hofman Hørretløkken 2798320 Mårslet  
Pedersen, Jonas Reffstrup Ovesdal 258320 Mårslet  
Pedersen, John Pauli Baneleddet 158320 Mårslet  
Pedersen, Jannik Nedergaard Testrupvej 3A8320 Mårslet  
Pedersen, Janine Nedergaard Testrupvej 3A8320 Mårslet  
Pedersen, Carsten Bedsted Hørretløkkevej 28320 Mårslet  
Pedersen, Annette  Bedervej 568320 Mårslet  
Pedersen, Annette  Ovesdal 258320 Mårslet  
Pedersen, Anette  Visbjerg Hegn 198320 Mårslet  
Petersen, Hans  Bedervej 628320 Mårslet  
Petersen, Carsten Lund Frøkærparken 258320 Mårslet  
Platz, Helle Gudmann Frøkærparken 508320 Mårslet link 
Platz, Esben  Frøkærparken 508320 Mårslet link 
Poulsen, Anette  Nymarks Allé 1288320 Mårslet  
Poulsen, Tove Thue Englodden 3
Storhøj
8320 Mårslet  
Poulsen, Poul Hakon  Langballevej 248320 Mårslet  
Poulsen, Ebbe Thue Englodden 3
Storhøj
8320 Mårslet  
Quiding, Claus  Piganavej 128320 Mårslet  
Ramian, Knud  Englodden 6
Storhøj
8320 Mårslet  
Rasmussen, Anette  Langballevænget 28320 Mårslet link 
Rasmussen, Birgitte  Præstegårdsvej 198320 Mårslet  
Rasmussen, Kim  Langballevænget 548320 Mårslet  
Rasmussen, Anne Birthe  Visbjerg Hegn 778320 Mårslet  
Refsgaard, Tage  Visbjerg Hegn 1548320 Mårslet  
Riising, Henrik Tindbæk Hørretvej 42 8320 Mårslet link 
Rosenkilde, Rikke  Hørretvej 258320 Mårslet  
Rosenkilde, Palle  Hørretvej 258320 Mårslet  
Sall, Tina  Nymarksallé 1388320 Mårslet link 
Scheldt, Jette  Langballevænget 408320 Mårslet  
Schmidt , Per-Olaf  Langballevej 12 8320 Mårslet   
Schmidt, Palle  Bakkelodden 5
Storhøj
8320 Mårslet  
Schmidt, Else  Bakkelodden 5
Storhøj
8320 Mårslet  
Schmidt, Birthe E. S. Lindegårdsvej 8 A8320 Mårslet  
Schmidt-Møller, Keld  Ovesdal 388320 Mårslet  
Schöer, Bettina Steen Hørretløkken 3238320 Mårslet  
Seerup, Bente  Præstegårdsvej 7a 8320 Mårslet  link 
Seerup, Poul  Langballevænget 368320 Mårslet  
Serup, Martin Wiborg Hørretvej 35 A8320 Mårslet  
Serup, Malene Wiborg Hørretvej 35 A8320 Mårslet  
Sjørup, Jette  Præstegårdsvej 68320 Mårslet  
Skadhede, Heidi Liljegren Hørretløkken 3158320 Mårslet  
Skadhede, Gert Liljegren Hørretløkken 3158320 Mårslet  
Skotte, Trine  Nymarksvej 20 C8320 Mårslet  
Skotte, Henrik  Nymarksvej 20 C8320 Mårslet  
Skotte, Emma  Nymarksvej 20 C8320 Mårslet  
Skovby, Bjarne  Ovesdal 248320 Mårslet  
Skovhaug, Arne  Obstrupvej 128320 Mårslet  
Smerup, Finn  Hørretløkken 2598320 Mårslet  
Solgaard, Flemming  Bedervej 48 8320 Mårslet  
Steffensen, René  Langballevej 1348320 Mårslet link 
Steglich-Petersen, Morten  Bedervej 158320 Mårslet  
Stensgaard, Birgit  Storhøjvej 24
Storhøj
8320 Mårslet  
Stilling, Susan  Kærlodden 58320 Mårslet  
Stilling, Jørgen  Kærlodden 58320 Mårslet  
Stokholm, Hanna  Præstegårdsvej 638320 Mårslet  
Striib, Rasmus  Hørretløkken 3018320 Mårslet link 
Striib, Anja Kaas Tandervej 58320 Mårslet  
Svendsen, Jørgen  Storhøjvej 32
Storhøj
8320 Mårslet  
Svendsen, Jens  Visbjerg Hegn 298320 Mårslet  
Svendsen, Anni  Storhøjvej 328320 Mårslet  
Svenningsen, Lone  Ovesdal 278320 Mårslet  
Svensson, Karljohan  Bedervej 128320 Mårslet  
Søe, Kurt  Bedervej 368320 Mårslet  
Søe, Emma  Bedervej 368320 Mårslet  
Søndergaard, Per Straarup Mølleparken 68320 Mårslet  
Sønderholm, Anita Majgaard Nymarks Alle 1538320 Mårslet  
Sørensen, Anne Bjerrre Obstrupvej 38320 Mårslet  
Sørensen, Ninna Birta  Tandervej 228320 Mårslet  
Sørensen, Mogens  Hørretløkken 3658320 Mårslet link 
Sørensen, Kaare T. Langballevej 1248320 Mårslet  
Sørensen, Karen  Marklodden 38320 Mårslet  
Sørensen, Jette K. Frøkærparken 688320 Mårslet  
Sørensen, Hanne Bjerre Ved Kirken 128320 Mårslet  
Sørensen, Gitte S. Langballevej 1248320 Mårslet  
Sørensen, Erling  Gyldenkronesvej 358320 Mårslet  
Sørensen, Erik Lund Frøkærparken 688320 Mårslet  
Sørensen, Arne  Marklodden 38320 Mårslet  
Sørensen, Annie Østerby Hørretløkken 3658320 Mårslet link 
Thomsen, Lone Ringskær Nymarksvej 118320 Mårslet link 
Thomsen, Jesper Højbjerre Hørretløkken 4218320 Mårslet  
Thomsen, Bente  Battrupvej 48320 Mårslet link 
Thomsen, Axel  Langballevej 1208320 Mårslet  
Thomsen, Agner  Battrupvej 48320 Mårslet link 
Thorendahl, Niels Jørgen  Marklodden 28320 Mårslet  
Thorendahl, Lisbet  Marklodden 28320 Mårslet  
Toftdahl, Ole  Testrupvej 1048320 Mårslet  
Tolstrup, Laila  Hørretløkken 2418320 Mårslet  
Trankjær, Renée Sommer Obstrupvej 19 8320 Mårslet  
Trillingsgaard, Anegen  Englodden 6
Storhøj
8320 Mårslet  
Tryk, Tina  Bedervej 448320 Mårslet  
Tryk, Simon  Bedervej 448320 Mårslet  
Tryk, Camilla  Bedervej 448320 Mårslet  
Tryk, Anders  Bedervej 448320 Mårslet  
Tyrrestrup, Trine  Langballevej 448320 Mårslet  
Vaaben, Henri  Piganavej 18320 Mårslet link 
Vestergaard, Peter Geert Ovesdal 288320 Mårslet  
Vestergaard, Esben Hjort Ovesdal 288320 Mårslet link 
Vestergaard, Tina Hjort Ovesdal 288320 Mårslet  
Vinther-Jensen, Marianne  Frøkærparken 278320 Mårslet  
Vinther-Schou, Vibeke  Nymarksvej 12A8320 Mårslet  
Vinther-Schou, Uffe  Nymarksvej 12A8320 Mårslet  
Voxtorp, Sven  Engleddet 18320 Mårslet  
Voxtorp, Pia Henriette Engleddet 18320 Mårslet  
Weinreich, Mogens  Ringgårdsvej 68320 Mårslet  
Weinreich, Dorthe  Ringgårdsvej 68320 Mårslet  
Wienke, Birgit  Gyldenkronesvej 18320 Mårslet  
Willemann , Morten Juel Mustrupvej 255 8320 Mårslet  
Willumsen, Jens  Toftevangen 28320 Mårslet  
Willumsen, Bettina Vesterskov Toftevangen 28320 Mårslet  
Zachariassen, Jørgen  Testrupvej 1348320 Mårslet  
Zachariassen, Helene  Testrupvej 1348320 Mårslet  
Østergaard, Tina  Hørretløkken 3258320 Mårslet  
Østergaard, Klaus  Hørretløkken 3258320 Mårslet  
Østergaard, Claus  Præstegårdsvej 808320 Mårslet