Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 15/11/2010 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 15. november 2010 kl. 19.00

1. Åbent Formøde Kl 19,00
2.  Godkendelse  af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra den 13 oktober 2010.
4. Siden sidst
5. Evaluering af seminar 8320 -i 2020 på Testrup Højskole.
6. Aktivitets plan 2011.
7. Nyt fra udvalgene
   Rask udvalget.
  Oplæg til vedtægter.
    Mårslet Bladet.
Forsiden.
     Økonomi.
8. Økonomi.
9. Nyt stof til blad og web.
10. Evt.

link email