Grundejerf. Frøkærparken
Generalforsamling

Tidspunkt: 22/02/2011 19:30
Sted: Borgerhuset, Banevej 2.
Arrangør: Grundejerforeningen Frøkærparken.

Grundejerforeningen Frøkærparken indkalder til ordinær generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Med venlig hilsen
Formand for Grundejerforeningen Frøkærparken
Erik Lund Sørensen, tlf. 8629 9395.

email