Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 19/01/2011 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Dagsorden til Fællesrådsmøde den 19 januar 2011 i HalHuset
1. Åbent Formøde Kl 19,00
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra den 15 November 2010.
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene.
- Rask udvalg. Vedtægter
- Visionsudvalg. Emne Katalog.
- Mårslet Bladet Årsregnskab 2010 Budget 2011.
6. Økonomi
- Årsregnskab 2010 Budget 2011.
7. Aktivitetsplan 2011.
8. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d.1 Marts 2011 kl.19.30
9. Nyt stof til blad og web.
10. Evt.

link email