Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 1/03/2011 19:30
Sted: Borgerhuset - Banevej
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Repræsentantskabsmøde
Mårslet Fællesråd tirsdag d. 1/3 2011

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes §3, stk. 2.

4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere

5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

6. Regnskab:
a. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
b. Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent

8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
a. Indkomne forslag
b. Forslag til arbejdsområder det kommende år
c. Forretningsudvalgets forslag til vedtægtsændringer
(OBS: Såfremt forslag 8c vedtages af repræsentantskabet, fortsætter repræsentantskabsmødet efter de nye vedtægter. Opmærksomhed henledes på, at vedtægtsændringerne blandt andet medfører ændret valgmetode til poster i forretningsudvalget)

9. Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4:
a. Næstformand.. På valg er John Engelbrechtsen
b. Sekretær. På valg er Kurt Søe
c. Økonomisk ansvarlig for Mårslet Bladet. På valg er Jacob Lind
d. FU-medlem. På valg er Poul Hakon Poulsen
e. 2. suppleant. På valg er Per Henrik Hansen
Alle valg under punkt 9a til 9e er for to år.

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk.
a. Revisor vælges for 2 år. På valg er Finn Jacobsen
b. Revisorsuppleant, vælges for 1 år. På valg er Erling Sørensen

11. Evt.

link email