Lokalhistorisk Forening
Generalforsamling m.v.

Tidspunkt: 29/03/2011 19:30
Sted: Sognehuset
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden Anne Marie Dalsgaard.
3. Regnskab ved kassereren Ingerlise Wendland.
4. Indkomne forslag.
5. Valg
a. Valg af bestyrelse.
På valg er: Anne Marie Dalsgaard, Anders Errboe, Carl Gerhard Crone og Jørgen Lauritsen
b. Valg af 2 revisorer.
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
d. Valg af 1 revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil Arne Andersen i en samtale med Jørgen Kraglund fortælle om Maarslet Kirkes renovering i 1970erne og andre oplevelser som tømrermester i Mårslet gennem mange år.
Samtalen vil blive suppleret med udvalgte billeder, som vil blive vist på storskærm.

link email