Fællesrådets FU
Møde

Tidspunkt: 31/03/2011 18:00
Sted: Halhuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Fællesrådets Forretningsudvalg holder møde.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 19. januar 2011
2. Forretningsudvalgets arbejdsform
3. Siden sidst
4. Nyt fra udvalgene
5. Opfølgning på handlingsplanen
6. Økonomi
7. Fastsættelse af mødedatoer
8. Nyt til blad og web
9. Evt.

Samme aften og samme sted holder Fællesrådet ekstraordinært repræsentantskabsmøde kl. 19.30. På dagsordenen her er forslag til ændring af vedtægterne.

link