Generalforsamling
På onsdag, kl. 20

Tidspunkt: 24/03/2011 20:00
Sted: Fælleshuset Nymarksvej
Arrangør: GF Bedervej 10-86

holder GF Bedervej 10-86 den årlige genralforsamling
i Fælleshuset på Nymarksvej. - og det starter kl. 20.
I år er der indkommet forslag fra medlem om at indkøbe ekstra legeredskaber til børnene.

link email