Indkøbstur
Lokalcenter Kildevang

Tidspunkt: 3/05/2011 13:30
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Lokalcenter Kildevang

Indkøbstur fra Lokalcenter Kildevang Tirsdag den 3. maj kl.13.30, husk tilmelding senest mandag kl 12.00.
tilmelding kan ske på 87134434 eller 86291979