FU møde
Åbent formøde kl. 19.00

Tidspunkt: 19/04/2011 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)

Åbent formøde kl. 19.00
FU møde kl. 19.30

Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19.00
2. Godkendelse af referater fra den 31-3-2011
3. Godkendelse af dagsorden ( Åben for tilføjelser)
4. Sammensætning af udvalg
5. Siden sidst
6. Nyt fra udvalgene
7. Planlægning af nye tiltag.
a. borgerindragelse i arbejdet med helhedsplanen for Mårslet.
b. Forberedelse af Foreningernes dag.
c. Forskønnelse af butikstorvet.
8. Økonomi.
9. Nyt til blad og web
10. Evt

link