FU møde
Åbent formøde kl. 19.00

Tidspunkt: 16/05/2011 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)

Åbent formøde kl. 19.00
FU-møde kl. 19.30

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af referat fra 19. april 2011
3. Godkendelse af dagsorden
4. Sammensætning af udvalg
5. Siden sidst
6. Nyt fra udvalgene
7. Planlægning af nye tiltag:
Helhedsplan Mårslet
Foreningernes dag
8. Økonomi
9. Nyt til blad og Web
10. Evt.

link