FU møde
Åbent formøde kl. 19.00

Tidspunkt: 20/06/2011 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)

Åbent formøde kl. 19.00
FU møde kl.19.30

Dagsorden:
1. Åbent formøde. Tema: Århus kommunes planstrategi 2011.
2. Godkendelse af referat fra møde den 16-5-2011
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden Sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Nyt til blad og web
8. Fastsættelse af mødedatoer
9. Evt.

Jens Thomsen.

link