FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 11/10/2011 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Fællesrådets forretningsudvalg (FU) holder møde.
Formødet kl. 19 - 19.30 er åbent for alle som har noget de gerne vil drøfte med FU.
Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19.00 - 19.30.
2. Godkendelse af referat fra møde 20-9-11.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Siden sidst.
5. Nyt fra udvalgene. Trafikudvalget: Indsendelse af anlægsforslag senest 14. oktober. Rask-udvalget: Forslag til forretningsorden for FU.
6. Økonomi. Forberedelse ansøgning til kommunen.
7. Aktivitetsplan 2011/2012.
8. Nyt til blad og web.
9. Evt.