"Efter Utøya"
Temadag på Testrup

Tidspunkt: 29/10/2011 10:00
Sted: Testrup Højskole
Arrangør: Testrup Højskoles Skolekreds

De forfærdelige hændelser på Utøya og i Oslo har på tragisk vist gjort spørgsmålet om ondskab og radikalisering aktuelt - også på vore breddegrader. Hvad får et menneske til at begå så grusomme handlinger som ugerningsmanden Anders Breivik? Tragedien har affødt en række spørgsmål om radikalisering, politisk ekstremisme, samt om ondskabens menneskelighed.

For at belyse dette tema har vi inviteret tre særdeles fagkyndige eksperter til Testrup Højskole

Anja Dalgaard Nielsen, tidligere seniorforsker ved DIIS, nu chef for PET’s afdeling for forebyggende sikkerhed

Hans-Jørgen Schanz, professor i idéhistorie AU

Lars Erslev Andersen, terrorforsker DIIS

Oplæg:

Den militante ekstremismes fortælling om verden: Vi er allerede i krig.
Ved Anja Dalgaard Nielsen

Efter Al Qaeda – nye tendenser i den internationale terrorisme.
Ved Lars Erslev Andersen

Ondskabens banalitet – om ekstremisme og Hannah Arendts syn på ondskab.
Ved Hans-Jørgen Schanz

Mødeleder: Forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole
Varighed: Til kl. 17:00.
--------------------------------------------------------
Pris inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding på www.testrup.dk eller til højskolen på tlf. 8629 0355.
Tilmelding senest torsdag den 27. oktober.
Højskolens hjemmesides oplysninger om tider m.v. gælder.

link