Bærplantage i Mårslet
Orienteringsmøde

Tidspunkt: 3/11/2011 19:30
Sted: HalHuset
Arrangør: -

Idegrundlag for dette initiativ er følgende:
- Der etableres en forening af interesserede.
- Jorden stilles gratis til rådighed indtil der er overskud.
- Tilberedning af jorden varetages af grundejeren.
- Planterne indkøbes i fællesskab af grundejer og medlemmerne iht forudindgået aftale.
- Plantning og opbinding foretages af foreningens medlemmer.
- Høst foretages af medlemmerne. Der er tale om en koncentreret indsats på få dage.
- Bærrene (de, der ikke kan bruges af medlemmerne selv) sælges ad professionelle kanaler samt evt. på torvedage i Aarhus, Odder osv.
- Overskuddet deles mellem medlemmerne iht forud indgået aftale.

Frugtavler Villy Mougaard vil på mødet fortælle om økonomien og de øvrige praktiske detaljer.

Tilmeling til Poul Hakon Poulsen
Hørretløkken 48
Tlf. 2811 6536
Email php@kpf.dk

email