FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 22/11/2011 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19.00 - 19.30
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst
4. Nyt fra udvalgene
Trafikudvalget - stikrydsning ved baneoverskæringen
Foreningernes dag - hvordan?
Forretningsorden færdigbehandles
5. Økonomi
Ansøgning til kommunen angående tilskud
Aktivitets plan
6. Nyt til blad og web
7. Evt.