Repræsentantskabsmøde
i Fællesrådet

Tidspunkt: 28/02/2012 19:30
Sted: Borgerhuset, Banevej 2
Arrangør: Fællesrådet

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalget forslag til arbejdsområder i det kommende år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ad pkt. 8, valg til FU: På valg er Jens Thomsen (formand), Morten Overgaard (FU-medlem) og Lars P. Nielsen (kasserer). Desuden er suppleanterne Lars Munk og Margrethe Bogner på valg.

Alle er velkomne, men kun foreninger/grupper som er medlem af Fællesrådet har stemmeret.
Se Fællesrådets vedtægter via linket.

link