Beboermøde
Planer for Langballevænget

Tidspunkt: 2/01/2012 19:00
Sted: HalHuset, Testrupvej 6
Arrangør: Beboere, Langballevænget

Emnet for mødet er placering af spejder/aktivitetshytte som varslet af Aarhus Kommune den 14. december 2011 til udvalgte husstande på Langballevænget.
Etablering af en spejderhytte har tidligere uformelt været på tale, men høringsmaterialet viser i stedet planer for etablering af et kombineret spejderhus/aktivitetshus meget tæt på Langballevænget. Anvendelsen af området er derfor en anden end oprindelig forudset
Samtidig er omfanget af projektet vokset betydeligt. I høringsmaterialet er der således planer for etablering af følgende:
et hus på 163 m2 og 6,5 ms højde
et drivhus på 48 m2
en garage på 69 m2
parkeringsplads for 20 biler
tilkørselsvej fra langballevænget
det hele etableres på en ny grund på 10.000 m2 umiddelbart øst for Langballevænget ned mod Giber å
Kontaktperson vedr. dagsorden og indlæg er Inge Høvinghoff, ikh@eaaa.dk

email