Afrikaeventyr, John Malm
Lokalcenter Kildevang

Tidspunkt: 25/01/2012 14:00
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Lokalcenter Kildevang

På eventyr i Afrika, John Malm viser billeder, på Lokalcenter Kildevang, onsdag d. 25 jan. kl. 14.00