FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 24/01/2012 19:00
Sted: Halhuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Dagsorden til FU møde den 24-1-2012 i Halhuset.
Åbent formøde fra kl. 19.00, lukket møde fra kl. 19.30.

1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst
4. De Blå Spejdere,nyt spejderhus
5. Bemandning af Halhusets kiosk
6. Kopasserlaug på Hørret Enge
7. Nyt fra udvalgene
8. Trafiksaneringen af Tandervej
9. Trafik i Århus 2030
10. Oplæg om Foreningernes dag
11. Fuldmagt til Web-gruppen
12. Økonomi
13. Repræsentantskabsmøde 24-2-12
14. Nyt til blad og web
15. Evt.