Grundejerf. Frøkærparken
Generalforsamling

Tidspunkt: 21/02/2012 19:30
Sted: Borgerhuset
Arrangør: Grundejerforeningen Frøkærparken

Grundejerforeningen Frøkærparken indkalder til ordinær generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Med venlig hilsen
Formand for Grundejerforeningen Frøkærparken
Erik Lund Sørensen, tlf. 86929 9395

email