Billeder fra Hong Kong
Lokalcenter Kildevang

Tidspunkt: 20/04/2012 14:00
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Lokalcenter Kildevang

Pia Koller viser billeder og fortæller fra Hong Kong og Sidney, på Lokalcenter Kildevang, fredag d. 20. april kl. 14.00