FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 21/03/2012 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Møde i Fællesrådets Forretningsudvalg (FU).
Alle som vil drøfte noget med FU, er velkomne under det åbne formøde.

Dagsorden:
1: Åbent formøde (kl. 19.00 - 19.30)
2: Godkendelse af dagsorden
3: Konstituering
4: Fuldmagt til kasseren
5: Debat om forretningsorden for perioden
6: Sammensætning af udvalg / arbejdsgrupper
7: Siden sidst
- Forslag fra Gl. Bydel Beboerforening om forsøgsvis etablering af direkte buslinje til Aarhus Midtby
- Fra WEB gruppen: Rammer for fastlæggelse af priser mv. for WEB annoncering
- Spejderhytten svar på indlæg i Mårslet Bladet
- Evaluering af Tandervej projektet
8: Økonomi
9: Nyt til blad og WEB
10: Eventuelt

I forbindelse med punkterne 3 - 6 kan FU's forretningsorden ses via linket.

link