Gamle Bydel
Generalforsamling

Tidspunkt: 10/04/2012 19:30
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Gamle Bydels Beboerforening

Kom og vær med til en debat om forholdene i din by og hør om foreningens arbejde for at få en forskønnelse af butikstorvet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning og forhandling
3. Regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Indkomne forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamling og påføres dagsorden. Herunder vedtægtsændringer
6. Eventuelt

Ang. pkt. 4, valg til bestyrelsen: Kasserer Ole Flytkjær er på valg og genopstiller ikke da han er flyttet udenfor foreningens område.
Suppleanterne Mikael Schlütter og Steffen Skovfoged er på valg.
Sekretær Susanne Aaby Andresen og formand Per Henrik Hansen er ikke på valg i år. Det samme gælder revisor Per Enevoldsen.

Ang. pkt. 5, indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at foreningen engagerer sig i Hold Mårslet Ren Dagen da Fællesrådets miljøudvalg har nedlagt sig selv. Vedtages forslaget, vil det være godt hvis nogle flere medlemmer end bestyrelsen vil melde sig til det forberedende arbejde.

Eventuelle flere forslag til generalforsamlingen skal senest søndag 1. april mailes eller afleveres til Susanne Aaby Andresen, Banevej 1, e-mail komhjemnu@gmail.com eller til Per Henrik Hansen, Gl. Bedervej 10, e-mail kringhansen@gmail.com.

link