FU møde
Åbent formøde kl. 19

Tidspunkt: 25/04/2012 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Åbent formøde kl. 19.00.
Lukket møde derefter.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
- Forårsløg
- Skolestrukturanalyse
4: Helhedsplanen Borgerinddragelsen
5: Skolevejsanalyse
6: Nyt fra udvalgene
- Foreningernes dag
7: Økonomi
- Fællesrådet
- Mårslet Bladet
8: Nyt til blad og web
9: Eventuelt