FU møde
I aften uden formøde

Tidspunkt: 20/06/2012 18:30
Sted: Tranbjerggård
Arrangør: Fællesrådets FU

Undtagelsesvis er dagens møde uden åbent formøde.

Dagsorden:
1: Godkendelse af dagsorden
2: Kulturrådmandens besøg
3: Anlægsprogram 2012 - 2013
4: Siden sidst
5: Nyt fra udvalgene
6: Økonomi
Fællesrådet
Mårslet Bladet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt