FU møde
Tema-formøde kl. 19

Tidspunkt: 21/08/2012 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådets FU

Åbent formøde kl. 19.00. Dagens formøde har de trafikdæmpende foranstaltninger på Tandervej som tema. Alle med ros, ris og forslag til forbedringer er velkomne.
Lukket møde fra kl. 19.30.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
Tema: Evaluering af projektet på Tandervej og Hørretvej.
2: Godkendelse af dagsorden
3: Skoleveje Hørretvej, krydsningen ved Banen
4: Anlægsmødet med kommunen i september
5: Helhedsplanen principper for borgerinddragelse
6: Siden sidst
7: Nyt fra udvalgene
8: Økonomi
Mårslet Bladet
Fællesrådet
9: Nyt til blad og web
10: Eventuelt